Leerlijn programmeren stoomt kinderen klaar voor de toekomst

Programmeren is op steeds meer scholen in trek, maar hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Dat kan met de nieuwe leerlijn programmeren die vandaag wordt gepresenteerd door de PO-Raad in samenwerking met SLO en Kennisnet.

De leerlijn, die door het onderwijs zelf is ontwikkeld, is voor alle basisscholen beschikbaar en helpt scholen een van de digitale vaardigheden op een gestructureerde en logische manier in het onderwijs te integreren. Dat was tot dusver voor veel scholen te ingewikkeld, ondanks de groeiende stroom aan programmeermaterialen en -workshops van bedrijven.

De leerlijn maakt het mogelijk leerlingen vaardigheden te leren die ze nu en ook later op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Naar verwachting wordt het steeds belangrijker om goed met computers om te kunnen gaan en dat vereist een andere manier van denken. Met de leerlijn leren kinderen bijvoorbeeld complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes, precies zoals een computer ook werkt. Bijzonder is dat er niet eens een computer aan te pas hoeft te komen om de leerlingen ermee te laten oefenen.

Voor scholen en leraren wordt het mogelijk programmeren op een gestructureerde manier aan te bieden, ingebed in bestaande vakken als taal en rekenen. ,,Op die manier kunnen alle leerlingen ervan profiteren en hoeven scholen niet nog een extra vak te geven'', aldus vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad. Er gebeurt al veel, maar scholen bieden programmeren nu vooral ad hoc aan, bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit en voor een selecte groep leerlingen.

Behoefte van het onderwijsveld
De leerlijn programmeren is het eerste resultaat uit de zogenoemde Versnellingsvragen van de PO-Raad en Kennisnet. Schoolbesturen die willen innoveren en daarbij tegen vraagstukken oplopen die ze niet alleen kunnen oplossen, kunnen een versnellingsvraag bij hen indienen. De PO-Raad en Kennisnet helpen een antwoord te vinden op deze vragen zodat het primair onderwijs kan innoveren. Voor het ontwikkelen van de leerlijn programmeren, is nauw samengewerkt met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.
De afgelopen weken hebben scholen van initiatiefnemers Stichting OPONOA en Onderwijsgroep FIER de leerlijn kunnen testen. Via Wikiwijs, het leermiddelenplatform voor het onderwijs, wordt de leerlijn nu ook aan alle andere scholen aangeboden. Deze wordt woensdagmiddag gepresenteerd tijdens het symposium 'computational thinking' dat PO-Raad en Kennisnet organiseren.

Uitleg leerlijnen
Overigens is een leerlijn geen lesmethode. Het is een uitwerking van de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn opgesteld voor diverse vakken. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Alle scholen moeten zich daaraan houden. Ze mogen wel zelf bepalen hoe die kerndoelen binnen bereik komen. Het staat scholen dan ook vrij of ze de leerlijn programmeren wel of niet gebruiken.

Geplaatst in:

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Daartoe behoren het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De sector telt ruim 7000 scholen en 1,5 miljoen leerlingen. Kennisnet is de ICT-partner van de PO-Raad. Samen werken zij aan het programma Slimmer leren met ICT, met als doel scholen helpen bij de inzet van ICT om leerlingen meer op maat les te geven.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Veen, woordvoerder van de PO-Raad. Telefoonnummer: 06-13969004. E-mail: a.veen@poraad.nl

PO-Raad

plaats:
Utrecht
website:
http://poraad.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234