HBO-lector verbindingsofficier van kennis

Het onderzoek dat lectoren en hun kenniskringen doen legt de verbinding van kennis naar toepassingen in de praktijk bij het bedrijfsleven en de non-profit sector. Het hbo neemt daarmee een eigen plaats in binnen het kennislandschap van Nederland, naast universiteiten, UMC's en publieke kennisorganisaties.

Dat blijkt uit een het rapport Feiten en cijfers 19 Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen dat het Rathenau Instituut 25 mei uitbrengt. Het aantal lectoren is de afgelopen jaren gegroeid van 350 (2008) naar 600 (2014). Ook het budget per lector stijgt snel.

Kenmerkend voor deze onderzoekers aan hogescholen is hun praktijkgerichte aanpak. Ze vormen zo een schakel tussen verschillende spelers: bedrijven, overheden, universiteiten en andere kennispartners. Dat werkveld vormt een inspiratiebron voor het onderzoek van de lectoren. En vervolgens versterkt het de kennisinnovatie in hun netwerken en de onderwijsverbetering in eigen huis. Het bezoeken van congressen en symposia waar het
werkveld bij elkaar komt wordt als relevanter ervaren dan een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Financiering
Deze externe gerichtheid wordt gestimuleerd door de RAAK-regelingen die sinds 2004 van kracht zijn; een praktijkgerichte en vraag gestuurde onderzoekstroom beheerd door NWO. De basisfinanciering is de rijksbijdrage van de minister van OCW. Het gemiddeld jaarbudget per lectoraat is gestegen van Euro 209.000 (2009) naar
Euro 290.000 (2014). De lectoren verwerven ook middelen in de regio, bij bedrijven en uit Brussel.

Professional in de praktijk
Een meerderheid van de lectoren heeft naast de baan als lector nog een andere professionele activiteit; bijvoorbeeld in een eigen bedrijf of voor een maatschappelijke organisatie. Opnieuw dus de blik naar buiten.
Rathenau-onderzoeker Jos de Jonge vat het kernachtig samen: "Het lectoraat begint en eindigt met de professional in de praktijk, vaak ook opgeleid in het hoger beroepsonderwijs."

Lector
Dr. Reint Jan Renes benadrukt de kracht van snel zijn groeiende lectoraat: "Onze kracht is het snijvlak zoeken
tussen academische kennis en de praktijk." Renes is lector binnen het Lectoraat Crossmediale Communicatie
in het Publieke Domein aan de Hogeschool Utrecht.

Voor meer informatie over het onderzoek 'Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen'
kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: tel. 070 - 342 15 53.
of mail naar communicatie@rathenau.nl

Bijlagen of downloads:
Voorpublicatie 'Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen'
Jonge, Jos de. Den Haag, Rathenau Instituut 2015. De publicatie (pdf) staat op de site van het Rathenau Instituut:

Rathenau Instituut

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rathenau.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234