Seminar Kansen voor een Inclusief Hoger Onderwijs

Internationale Dag van Culturele Diversiteit in het teken van kansen voor een inclusief hoger onderwijs

Op woensdag 25 mei maken professionals in het hoger onderwijs kennis met inspirerende aanpakken die bijdragen aan meer studiesucces voor alle studenten tijdens het seminar Kansen voor een Inclusief Hoger Onderwijs. Het seminar vindt plaats in de week van de Internationale Dag van Culturele Diversiteit en wordt georganiseerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van het Ministerie van OCW.

2015 was in meerdere opzichten een jaar dat samenlevingen in Europa blijvend zal veranderen en tegelijkertijd de sociale cohesie in de samenleving onder druk zet. Het voorkomen van een tweedeling in de maatschappij als gevolg van ongelijke kansen dan wel als gevolg van uitsluiting is niet wenselijk en staat hoog op de agenda. Hoewel het vraagstuk niet nieuw is, is vooral de behoefte groot aan het zichtbaar maken van 'evidence based practices'.

Het seminar staat dan ook in het teken van best practices uit binnen en buitenland met inbreng van studenten, docenten, bestuurders en beleidsmakers. Hierbij wordt bewust gekozen om 'The Elephant in the room' te benoemen en te bespreken: de worsteling met de etnische dimensie binnen het brede kader van diversiteit. In dit kader speelt representatie een belangrijke rol. In hoeverre voelen alle studenten zich gerepresenteerd in het beleid en het curriculum en waarom is dit belangrijk voor het studiesucces? Hoe kunnen docenten en hoogleraren hierop inspelen?

Tijdens het programma zal Minister Bussemaker in gesprek treden met studenten die vernieuwing en verandering binnen hun instelling initiëren en mede vorm gegeven. Zij zullen delen wat hun behoeften en visie is met betrekking tot een inclusief hoger onderwijs. Het volledige programma van het seminar is te vinden via deze link (http://www.echo-net.nl/#!programma/i8nyn).

Geplaatst in:

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie of persverzoeken kunt u contact opnemen met Mary Tupan via mary@echo-net.nl / 06-53811172.

ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234