Bijna 40% van de OR's heeft een vacature

Gemiddeld is er bij een OR 1,2 zetel vacant

Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame personen. Hoe groter het aantal in de onderneming werkzame personen, des te meer leden telt de OR. Zo heeft een ondernemingsraad volgens de formule in artikel 6 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) minimaal 3 en maximaal 25 leden.

De leden van de OR worden door de in de onderneming werkzame personen in principe rechtstreeks uit hun midden gekozen; door middel van verkiezingen dus. Echter, in de praktijk komt het helaas niet zelden voor dat er minder kandidaten voor de OR zijn dan beschikbare zetels.

Zo blijkt dat op dit moment bijna 40% van de OR's één of meerdere vacatures heeft.
Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Een groot aantal ondernemingsraden heeft dus te maken met vacatures. En bij veel ondernemingsraden is dat al vanaf het begin van de zittingstermijn, want bij nog niet de helft (48%) van de ondernemingsraden is het bij de laatste OR-verkiezingen daadwerkelijk tot stemmen gekomen. Bij 35% van de OR's zijn er geen verkiezingen gehouden omdat er evenveel kandidaten als beschikbare zetels waren en bij 17% van de OR's zijn er geen verkiezingen geweest omdat er minder kandidaten dan beschikbare zetels waren. Deze laatste groep OR's is dus een (nieuwe) zittingstermijn gestart met één of meer vacatures.

Het gros van de medewerkers ziet wel de meerwaarde van de OR en er is in het algemeen veel draagvlak voor de OR. Maar de animo onder werknemers voor de OR laat dus nogal te wensen over. Om zichzelf kandidaat te stellen is voor de meeste medewerkers een stap te ver.

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.

In bijlage treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema 'animo en draagvlak voor de OR' uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 - 22 60 18 42 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 - 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de 'MZ-nacht' die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.
SBI Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl

SBI Formaat

plaats:
Doorn

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234