Nieuwe directeur bedrijfsvoering voor RDW

Vanaf 1 juli 2016 is de heer Zeger Baelde de nieuwe directeur bedrijfsvoering van de RDW. De huidige directeur bedrijfsvoering Hans van Santen treedt op dat moment terug. De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de heer Baelde onlangs formeel benoemd. De benoeming geldt voor vijf jaar waarna herbenoeming kan volgen. De heer Baelde heeft binnen de RDW diverse managementfuncties vervuld. Tot 1 juli is hij manager van de divisie Registratie en Informatie. De heer Van Santen wordt adviseur voor de directie.

Zorgvuldig proces
De Raad van Toezicht van de RDW heeft Zeger Baelde als kandidaat voorgedragen aan de minister van I&M. Hij kent de RDW en zijn omgeving erg goed. Door de verschillende managementposities die hij heeft bekleed, heeft hij veel kennis en inzicht verkregen in de RDW-processen, financiën en ICT. In de functie van directeur bedrijfsvoering kan hij deze ervaring goed gebruiken om samen met algemeen directeur Ab van Ravestein, invulling te geven aan de nieuwe strategie van de RDW.

Hans van Santen wordt adviseur
De kennis en ervaring van Hans van Santen blijft behouden voor de RDW. Als adviseur voor de directie concentreert hij zich de komende jaren op een aantal dossiers, zoals Remote Document Authentication (RDA) en eID (elektronische identiteit).

Geplaatst in:

Noot voor de pers, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Geenhuizen, tel 079 345 82 61. E-mailen kan ook naar persvoorlichting@rdw.nl.

RDW
De RDW, uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie, Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept hij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert hij overleg in EG- en ECE-verband en speelt hij een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.

RDW

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.rdw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234