'Snel betere Europese bescherming tegen kankerverwekkende stoffen'

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen met spoed moet worden verbeterd: op Europees niveau en met een gelijk speelveld voor bedrijven. Op korte termijn moeten daarvoor minstens 50 bindende grenswaarden voor de meest gebruikte kankerverwekkende stoffen in Europa worden vastgesteld. Dat schrijven de werknemers- en werkgeversorganisaties in een gemeenschappelijke verklaring, die zij vandaag hebben uitgebracht. De Europese afspraken die vandaag tijdens een conferentie van het Nederland voorzitterschap van de EU in Amsterdam worden gepresenteerd, gaan de organisaties niet ver genoeg.

GEZAMENLIJKE VERKLARING FNV, VNO-NCW en MKB Nederland:

In Europa worden jaarlijks vele tienduizenden werknemers geconfronteerd met een arbeidsgerelateerde kanker. Dat is onacceptabel. De Nederlandse regering roept de Europese commissie daarom op versneld te komen met 50 bindende Europese grenswaarden voor deze groep stoffen. Hierdoor kan 70% van de werknemers in Europa die moeten werken met deze stoffen beter worden beschermd.

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen daarom het streven van het Nederlands kabinet en vragen sociale partners in alle Europese lidstaten dit ook te doen en de Europese Commissie te vragen in een versnelde procedure deze bindende grenswaarden vast te leggen.

Toelichting:

Het Nederlandse voorzitterschap van de EU houdt van 23 tot en met 25 mei in Amsterdam een conferentie over een betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen.

FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het met het Nederlands kabinet eens dat de bescherming voor werknemers tegen kankerverwekkende stoffen op Europees niveau met spoed moet worden verbeterd en het gelijke speelveld voor bedrijven moet worden bevorderd. Ze pleiten ervoor dat op korte termijn moet worden gewerkt aan de totstandkoming van minstens 50 bindende grenswaarden voor de meest gebruikte kankerverwekkende stoffen in Europa. Minister Asscher deed daartoe alweer enkele jaren geleden een oproep aan de Europese commissie. Tijdens de conferentie zal worden bekend gemaakt dat er 13 kankerverwekkende stoffen zullen worden voorzien van een Europese grens. Volgens de FNV, VNO-NCW, MKB-Nederland is dit weliswaar een goede start, maar niet genoeg om de meerderheid van werknemers die werken met deze stoffen beter te beschermen.

Met het Nederlands voorstel van 50 bindende grenswaarden zouden minstens 70% van de werknemers die werken met die stoffen op de werkplek beter beschermd worden tegen te hoge blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen. Thans krijgen in Europa jaarlijks vele tienduizenden werknemers te maken met een arbeidsgerelateerde kanker.
Woordvoerder Wim van Veelen van de Europese vakbonden in het Europees adviescomité voor Veilig en Gezond werk: "Dit is een onacceptabel aantal mensen dat getroffen wordt door iets vreselijks, daar moet de Europese commissie versneld actie op ondernemen. Het streven van de Nederlandse minister is daarom goed. Hiermee kunnen we de Europese werknemers echt iets bieden en zien werknemers dat Europa hen helpt om gezond het werkzame leven door te komen".
Mario van Mierlo, secretaris VNO-NCW en MKB-Nederland: "Werkgevers hebben de plicht om risico's van werknemers te voorkomen en waar dit niet mogelijk is (genotoxische stoffen bijvoorbeeld) zoveel mogelijk te beperken. Dat moet goed gebeuren. De afgelopen jaren hebben werkgevers en werknemers in een Europese sociale dialoog voor zo'n 30 stoffen reeds haalbare grenswaarden weten voor te stellen. Daarnaast pleiten werkgevers ervoor om vooruitlopend (en in aanvulling) op nieuwe initiatieven van de Europese Commissie in overleg met sociale partners te komen tot internationale initiatieven om de bescherming voor werknemers te verbeteren.
Op dit moment zijn er veel verschillen in Europa. Dit leidt tot een ongelijk speelveld voor bedrijven. Bovendien betekent dit ook dat beschermingsniveaus in Europa verschillend zijn. Een werknemer in de ene lidstaat heeft daardoor meer kans op een te hoge blootstelling aan een kankerverwekkende stof dan werknemers in een andere lidstaat aan dezelfde kankerverwekkend stof . Europese afstemming is volgens de sociale partners dus dringend gewenst.

Voor meer informatie:
FNV, woordvoerder Harrie Lindelauff 06-227 900 54
VNO-NCW / MKB Nederland, woordvoerder Mieke Ripken mobiel: 06 - 11 351 727
:

VNO-NCW en MKB-Nederland

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234