Pensioenfonds Beveiliging kiest fiduciair BMO Global Asset Management

AMSTERDAM, 23 mei 2016 - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging heeft BMO Global Asset Management (BMO GAM) aangesteld als fiduciair manager.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging (PB) regelt de pensioenen voor meer dan 56.000 deelnemers die in de particuliere beveiliging werken en heeft een belegd vermogen van ruim Euro 1,1 miljard. Door de sterke groei de afgelopen jaren van het belegd vermogen heeft PB een marktverkenning ingezet, waarbij gezocht is naar partijen met een gedegen kennis van de Nederlandse markt, die aansluiten bij de investment beliefs en cultuur van het pensioenfonds.

Hans Kestens, voorzitter van PB: "Wij willen de pensioenregeling op een integere en kostenefficiënte wijze uitvoeren, waarbij het belang van de deelnemer voorop staat. Wij zien BMO GAM als een proactieve en daadkrachtige partner, die flexibiliteit toont en helder communiceert. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking."

Ben Kramer namens het bestuur van BMO Global Asset Management - Nederland: "Wij zijn trots dat Particuliere Beveiliging ons heeft aangesteld als partner op het gebied van fiduciair beheer. Fiduciair beheer (of zoals wij het noemen: Partnership Management) is een kernonderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wij zien een aanhoudende vraag naar beleggingsoplossingen van zowel pensioenfondsen en verzekeraars. Veranderende wet- en regelgeving, het huidige renteklimaat en aandacht voor maatschappelijke thema's vragen om een betrokken partner die het bestuur proactief en helder adviseert en zich zo nodig kritisch opstelt. Transparantie in woord en daad is hierbij ons uitgangspunt. Door BMO Global Asset Management als fiduciair beheerder aan te stellen, kan het fonds zich richten op die zaken die essentieel zijn voor een pensioenfondsbestuur: strategie en risicobeheer."

De keuze voor BMO GAM is het resultaat van een aanbestedingstraject dat begeleid is door Kempen Management & Consultancy (KM&C).

Over Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging (PB)
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging is opgericht op 1 juli 1990 en statutair gevestigd in Amsterdam. PB heeft een 'one tier board' en een verantwoordingsorgaan. Daarnaast kent het pensioenfonds een commissie integraal risicomanagement, een beleggingscommissie en een communicatiecommissie. De commissies komen voort uit en adviseren het bestuur.

PB zorgt voor een inzichtelijk pensioen dat aansluit bij de wensen van werkgevers en werknemers in de sector. Het streeft naar een stabiele premie en een optimale verhouding tussen lage kosten en maximale opbrengsten. Hierbij streeft het fonds naar voldoende schaalgrootte en een goed draagvlak om die optimale verhouding ook op termijn te kunnen blijven realiseren. PB staat dan ook open voor toetreding van andere werkgevers en pensioenfondsen in en rond de sector. Voor toetredende fondsen met een eigen regeling is het fonds flexibel. Al eerder kon PB onder andere de pensioenopbouw en aanspraken van het ondernemingspensioenfonds voor het kantoorpersoneel van G4S en werknemers van G4S Cash Solutions integreren.

Over BMO Global Asset Management
BMO Global Asset Management is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder met een uitgebreide dienstverlening vanuit 26 vestigingen in 16 landen. Per eind maart 2016 bedroeg het discretionair en niet-discretionair beheerd vermogen van BMO Global Asset Management meer dan USD 230 miljard.

Naast diverse multidisciplinaire beleggingsteams in Londen, Toronto, Chicago en Hongkong, bestaat de organisatie verder uit een netwerk van boetiekmanagers op strategische locaties verspreid over de wereld. Dit zijn het binnenkort onder die naam opererende BMO Real Estate Partners, LGM Investments, Monegy, Pyrford International en Taplin, Canida & Habacht (TCH).
BMO Global Asset Management wordt door Pension & Investments gerekend tot de 100 grootste vermogensbeheerders ter wereld op basis van het totaal beheerd kapitaal per 31 december 2014. Het bedrijf is ondertekenaar van de door de VN ontwikkelde gedragscode voor duurzaam beleggen, UNPRI.

BMO Global Asset Management is een onderdeel van BMO Financial Group (NYSE: BMO), een volledig gediversifieerde financiële dienstverlener met per maart 2016 een beheerd vermogen van CAD 699 miljard en meer dan 47.000 werknemers.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234