Zorgen over snelle digitalisering belastingdienst

Bij het Meldpunt 'Dag blauwe envelop' van de Belastingservice Ouderenbonden zijn sinds november 2015 ruim 4.100 meldingen binnengekomen van ongeruste mensen. Aanleiding voor het meldpunt is de mededeling van de Belastingdienst dat de 'blauwe envelop' op den duur zal verdwijnen en dat alle post digitaal verstuurd gaat worden. De burger ontvangt post dan in een digitale brievenbus: de Berichtenbox.

De duizenden meldingen zijn volgens seniorenorganisaties ANBO, KBO en PCOB een duidelijk signaal van senioren aan de overheid. Zij zijn niet alleen overdonderd door de actie van de Belastingdienst. 'Net als ik zijn er veel mensen die geen computer hebben. Om toch op de hoogte te blijven zouden wij graag schriftelijk informatie willen blijven ontvangen', zo schrijft een van de melders in een brief. Veel melders voelen zich vooral buitenspel gezet en in een afhankelijkheidsrelatie gemanoeuvreerd.

Belang papieren communicatie
De seniorenorganisaties zien in de signalen vooral ook de zorgen over de snelheid waarmee de digitalisering van belastingberichten wordt ingevoerd. De overheid heeft in de communicatie over de toeslagen het belang van papieren informatie onderschat. Zo zijn veel mensen overvallen door het bericht dat dit hun laatste papieren brief met toeslaginformatie was. "Laten de ruim 4.100 meldingen een signaal voor de overheid zijn, zodat een misstap wordt voorkomen bij het uitfaseren van de 'echte' blauwe envelop. De Belastingdienst en staatssecretaris Wiebes van Financiën moeten daarom al in een vroeg stadium in de communicatie verwijzen naar organisaties die hulp organiseren en hen faciliteren, zoals de Belastingservice Ouderenbonden", zo zegt een woordvoerder van de seniorenorganisaties.

Zorg voor alternatieven
De samenwerkende seniorenorganisaties benadrukken overigens dat ze niet tegen digitalisering van diensten zijn. Zij willen dat zowel bedrijven als overheid goede alternatieven organiseren en bieden voor mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn, om wat voor reden dan ook. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen die om financiële redenen of door een chronische ziekte of beperking niet met een computer kunnen werken. Voor deze groepen bestaat nu vrijwel geen vangnet.

Kleine stap
Eind 2015 kwam Wiebes enigszins tegemoet aan de zorgen van de samenwerkende seniorenorganisaties door toe te zeggen dat wie geen computer heeft, digibeet is of echt geen vrienden of familie heeft om te helpen, toch nog een papieren brief van de Belastingdienst kan ontvangen. Een paar weken later meldde Wiebes zelfs dat de papieren blauwe envelop het komende half jaar ook blijft voor de definitieve beschikking van toeslagen. De seniorenorganisaties: "Een kleine stap in de goede richting. Nu moet er snel gewerkt worden aan een gedegen en betrouwbaar vangnet voor iedereen die geen toegang heeft tot internet. Daaraan is nog te weinig aandacht besteed."

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Arno Heltzel, voorlichter van de KBO via email aheltzel@uniekbo.nl, per telefoon: 0651295294 en 073-6904268, Henrica de Vries, via commucatie@pcob.nl of 06-86821537 en Frank van der AA via f.vanderaa@anbo.nl of 06-22830100.

Meer informatie:
De Belastingservice Ouderenbonden is een initiatief van de ANBO, KBO en PCOB.

Meldpunt 'Dag blauwe envelop' is telefonisch, schriftelijk en online te bereiken:
Telefonisch: Belastingservice Ouderenbonden 0900 - 040 1437 (Euro 0,10 ct per minuut), elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 tot 12.30 uur.
Schriftelijk: Meldpunt Dag blauwe envelop, Postbus 325, 5201 AH 's-Hertogenbosch.
Via internet: www.dagblauweenvelop.nl

Seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB en ANBO

plaats:
's-Hertogenbosch

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234