Wordt Amsterdam een Lourdes aan de Amstel?

Komende zondag - 22 mei - zal er in het Forum Centre van de RAI te Amsterdam een internationaal congres gehouden worden rond de Amsterdamse Mariaverschijningen die in 2002 door plaatselijke bisschop, Mgr. J.M.Punt , erkend zijn.
Een aantal bisschoppen uit binnen en buitenland zullen er hun opwachting maken om te spreken over zaken als; het vijfde Mariale dogma af te kondigen door paus Franciscus. De boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren, de naam waaronder Maria zich in Amsterdam bekend maakte. En over de bouw van de door Maria - de Vrouwe - zo dringend gewenste bedevaartkerk ter harer ere.

"Aya Sophia"
De te bouwen "bedevaartkathedraal" zou een replica moeten worden van de Aya Sophia in Istanboel die 1000 jaar lang de grootste kerk van de christenheid was.
"Economische impuls voor Amsterdam"
De devotie tot de "Amsterdamse" Maria of Vrouwe van alle Volkeren, heeft zich sinds zijn ontstaan in de vijftiger jaren al wereldwijde verspreid en zou mogelijk miljoenen pelgrims naar Amsterdam kunnen doen komen, indien er een bedevaartkerk zou zijn als brandpunt voor de devotie.

"Kop Zuidas"
Volgens M.Reijnierse, de voorzitter van de Stichting Lourdes aan de Amstel, is de plek waar deze kerk gebouwd zou kunnen worden - in de kop van de Zuid-as aan de Zuidelijke Wandelweg tegenover de RAI- al geschikt voor de ontvangst van honderdduizenden pelgrims. De locatie ligt pal naast het treinstation RAI en tegenover de ingang van het eerste metrostation van de Noord-Zuid lijn. Zo kunnen de pelgrims na bezoek aan de bedevaart kathedraal direct de stad bereiken, of doorreizen naar nog te bouwen hotels in Amsterdam Noord.

"Kerkelijke erkenning"
De officiële erkenning door Mgr. J.M.Punt in 2002 plaatst: "Amsterdam" op gelijke hoogte met plaatsen als Lourdes, Fatima of Guadeloupe, die jaarlijks door vele miljoenen pelgrims bezocht worden.

"Vaticaanse toestemming"
Vele hopen dat er tijdens de komende internationale gebedsdag in de RAI beslissingen genomen zullen worden aangaande de verdere ontwikkeling van "Amsterdam" als centrum voor deze devotie tot Maria als de "Vrouwe van alle volkeren".
Al in 1995 heeft de Congregatie voor de Geloofsleer bij monde van Kardinaal Ratzinger - thans emeritus paus Benedictus - toestemming gegeven voor de vrijgave van de devotie tot Maria als Vrouwe van alle volkeren en toestemming tot het bidden van het gebruik van het "gebed van Amsterdam"

"Gebed van Amsterdam"
"Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren opdat zij bewaard mogen worden voor verwording rampen en oorlog. En moge de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn."

Stichting Lourdes aan de Amstel
Stichtinglada@gmail.com
Amstelveenseweg 131 , Amsterdam
0619983416

Stichting Lourdes aan de Amstel

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234