Modernisering cao met FNV/CNV mislukt: OnderhoudNL zoekt andere partij

OnderhoudNL zal onderzoeken of met een andere partij tot een modernisering van de cao gekomen kan worden, nu vandaag bekend is geworden dat het op 12 april jongstleden uitgebrachte eindbod door de leden van vakbonden FNV en CNV Vakmensen definitief is afgewezen. Hiermee slaat OnderhoudNL een nieuwe weg in.

OnderhoudNL is sinds maart 2015 verwikkeld geweest in een uiterst moeizaam onderhandelingsproces met de vakbonden. Eind december leek er eindelijk schot te komen in de onderhandelingen nadat de CNV Onderhandelaar een door OnderhoudNL uitgebracht eindbod 'neutraal/positief' aan haar leden had voorgelegd. Helaas werd dat advies, na een vernietigend persbericht van FNV, door de leden van CNV naast zich neergelegd. Daarna bespeurde OnderhoudNL bij met name de FNV een oplopende reeks van onvolledige en onjuiste berichtgevingen, waardoor de indruk ontstond dat FNV moedwillig aanstuurde op een 'nee' tegen het op 12 april j.l. voorgelegde eindbod.

Andere partij
OnderhoudNL is voorstander van een cao, maar deze mag geen blok aan het been zijn, een belemmering vormen voor een gezonde bedrijfsvoering én oudere medewerkers in een kwetsbare positie dwingen. Nu onderhandelingen met FNV en CNV niet tot resultaat hebben geleid, en er, gezien de wijze waarop met name FNV haar leden aantoonbaar onvolledig en misleidend heeft voorgelicht - en dus 97% van de responderende leden gestemd heeft tegen een ander eindbod dan daadwerkelijk voorgelegd -, ook geen vertrouwen meer bestaat dat vervolg-overleg met deze partijen tot overeenstemming zal leiden, heeft OnderhoudNL er voor gekozen om te onderzoeken of met een andere - neutrale - partij tot gemoderniseerde cao-afspraken kan worden gekomen. Voor OnderhoudNL staat daarbij voorop dat een objectieve voordracht van cao-voorstellen door een neutrale partij een veel grotere groep werknemers zal aanspreken en dus echt meer draagvlak zal creëren voor een modern en realistisch pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Geplaatst in:

OnderhoudNL

plaats:
Waddinxveen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234