Energie Prestatie Keuring belangrijke impuls realisatie Energieakkoord

Het bedrijfsleven is enthousiast om verder te gaan met de Energie Prestatie Keuring. Met dit nieuwe instrument kunnen bedrijven aantonen in hoeverre zij voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. En de aanpak werkt, zo concludeert voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW op grond van de negen pilots die met de EPK zijn gehouden. Hij heeft vanmiddag bij de SER het eindrapport Evaluatie EPK-pilot overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie Energieakkoord van de SER. Vandaag is tevens de start van de landelijke uitrol van de EPK.

In het SER-energieakkoord van 2013 is afgesproken dat de betrokken partijen (middelgrote) bedrijven en toezichthouders gaan helpen bij energiebesparing. Sinds die tijd zijn daartoe voor een groot aantal branches erkende maatregelenlijsten opgesteld en is grootschalig geëxperimenteerd met de Energie Prestatie Keuring (EPK), een vrijwillige 'APK' voor energiebesparing in middelgrote bedrijven. Het is een systeem dat energiebesparing voor bedrijven makkelijker en voorspelbaar maakt.

De Boer is verheugd dat de nieuwe aanpak werkt. "De EPK hebben we met steun van het Rijk getest in verschillende branches en regio's en het mooie is dat eigenlijk alle deelnemende partijen de EPK verder willen uitrollen. Het is zo vormgegeven dat het ondernemers motiveert om energie te besparen en dat toezichthouders beter zicht krijgen op wat waar gebeurt in hun gebied. Ook hebben al veel brancheorganisaties samen met het Rijk, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en toezichthouders erkende maatregelenlijsten opgesteld. Daarvan kan straks een kleine 80 procent van alle middelgrote bedrijven gebruikmaken. En uiteindelijk moet dat percentage verder omhoog."

Besparingsdoelstelling Energieakkoord

De evaluatie van de pilots laat zien dat de EPK - in combinatie met de erkende maatregelenlijsten - een flinke bijdrage kan leveren aan de besparingsdoelstelling van 100 PJ uit het Energieakkoord. Als het overgrote deel van de doelgroep van 200.000 middelgrote bedrijven wordt bereikt, loopt de besparing op tot 36 PJ; dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van alle inwoners van Amsterdam.

"Met deze aanpak laten we als partijen van het Energieakkoord zien dat we met elkaar tot een enthousiaste samenwerking kunnen komen die aansluit bij de praktijk van ondernemers", zegt De Boer. "VNO-NCW en MKB-Nederland zullen het gebruik daarom breed stimuleren binnen onze achterban."

De ondernemersorganisaties en de betrokken branches werken nu samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de VNG en de lokale overheden aan de verdere implementatie van de EPK in heel Nederland. Er zal onder meer een digitale tool voor bedrijven beschikbaar komen waarmee zij een energiemeting kunnen doen en een besparingsplan kunnen opzetten.

De negen pilotprojecten zijn uitgevoerd bij supermarkten (CBL), de grafische industrie (KVGO), zorginstellingen (Stichting Milieuplatform Zorgsector), textielverzorging (FTN), de metaalsector (Metaalunie, FOCWA en FME), industriële bakkerijen (NVB), twee bedrijventerreinen in Limburg en een aantal bedrijvengroepen in vijf regio's ( (MKB-NL/VNO-NCW Midden).
Het eindrapport over de pilots is te downloaden via: https://www.rvo.nl/energie-prestatie-keuring

Voor meer informatie:
VNO-NCW/MKB-Nederland, Mieke Ripken, telefoon 06 – 11351727
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Tom Hoven, telefoon 06 -55483039

VNO-NCW en MKB-Nederland

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234