KBO blij met uitspraak huishoudelijke hulp

De rechter moest er wel aan te pas komen, maar met een goede afloop. Huishoudelijke hulp valt onder de Wmo2015, zo oordeelde de Centrale Raad voor Beroep vandaag. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: "Dit is goed nieuws voor veel ouderen die hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen."

De Centrale Raad van Beroep deed op 18 mei uitspraak in drie zaken over huishoudelijke hulp. De Raad oordeelde over de aanspraak op huishoudelijke hulp onder de nieuw ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Beantwoord moest worden of huishoudelijke hulp valt onder de door de Wmo 2015 geregelde maatschappelijke ondersteuning. Enkele gemeenten hebben de hulp bij het huishouden met ingang van 1 januari 2015 namelijk aangemerkt als een 'algemene voorziening'.

De uitspraak was glashelder: mensen hebben recht op onafhankelijk objectief onderzoek naar hun persoonlijke situatie. Huishoudelijke hulp is maatwerk en 'noodzakelijke zorg'. Gemeenten die in gebreke zijn gebleven, krijgen hiermee een tik op de vingers. De KBO, grootste ouderenorganisatie van Nederland, ziet het als precedentwerking. Manon Vanderkaa: "Dit is goed nieuws voor ouderen in heel het land."

Schoonmaakhulp vergroot de zelfredzaamheid van een grote groep ouderen. Poetsen is fysiek zwaar werk, dat veel ouderen niet meer volledig zelf kunnen doen. Een schoon huis is een voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven functioneren in de eigen leefomgeving.

Manon Vanderkaa: "Bovendien kan een huishoudelijke hulpverlener een oogje in het zeil houden en signaleren wanneer bijvoorbeeld de conditie van een thuiswonende oudere plotseling achteruit gaat. Daarmee vormt de hulp een belangrijk vangnet voor ouderen in onze veranderende samenleving."

Op www.kbo.nl staat een link naar de uitspraak

Over de KBO
De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. Meer informatie over de KBO: www.kbo.nl

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Arno Heltzel, persvoorlichter van de Unie KBO. Telefoon 073-6123475 en 06-51295294, e-mail: aheltzel@uniekbo.nl

Unie KBO, met zo'n 190.000 leden de grootste ouderenorganisatie van Nederland

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234