Groen Agro Control wint Space-MATCH prijs

Groen Agro Control uit Delfgauw is winnaar geworden van de Space-MATCH prijs.

Space-Match is het evenement waar bedrijven elkaar zoeken om ruimtetechnologie toepasbaar te maken voor de Aarde. In dit geval gaat het om met camera's uitgeruste drones van het bedrijf Skylab Analytics in te zetten om bijtijds tekorten in bemesting, aanwezigheid van plagen, ziekten en vochtproblemen op te sporen in akkerbouwgewassen.

Groen Agro Control brengt expertise in met betrekking tot grondmonsteranalyses en teeltadviezen. Beide bedrijven hebben daardoor een gezamenlijke "Space-Match" die naar verwachting in aanzienlijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen voor boerenbedrijven kunnen resulteren. Beide bedrijven zijn onlangs een samenwerking aangegaan.

Deze technologie werd tot voor kort alleen met satellieten toegepast. Omdat drones aanzienlijk lager vliegen dan satellieten, kunnen eventuele problemen op kleine oppervlakten van landbouwpercelen en zelfs per plant worden vastgesteld. Vervolgens kan worden overgegaan op passende maatregelen zoals bemesting of (biologische) bestrijding.

Hiernaast heeft Groen agro Control een drietal ruimtetechnologieën ontwikkeld voor het kweken van gewassen, namelijk het Opname Analysesysteem van meststoffen, Groei Management Systeem en een lichtgewicht waterzuiveringssysteem die bij de ESA staan geregistreerd. Deze technieken worden nu eveneens toegepast in de tuinbouw.

De Netherlands Space Office, TNO en Enterprise Europe Network Netherlands organiseren jaarlijks een Space-MATCH Brokerage Event, hét 'spin-off' event van de Europese ruimtevaart in Nederland. Doel van dit evenement is een brug te slaan tussen de bijzondere wereld van het ruimteonderzoek en succesvolle toepassingen op de aarde. Vorig jaar stond in het teken van satellietnavigatie, landbouw en luchtkwaliteit.

In de ruimtevaart worden oogsten al geruime tijd in de gaten gehouden door satellieten. Aan de hand van foto's waarbij verschillende kleuren licht gebruikt worden en hierop berekeningen uit te voeren, kunnen conclusies worden getrokken over de bodemstructuur, het gewas, gewasconditie, ziekten en plagen. Het bedrijf Skylab Analytics gebruikt deze technologie om m.b.v. drones en multispectrale camera's opnames van akkerbouwpercelen te maken en uitspraken te doen over de staat van bemesting, aanwezigheid van ziekten en plagen, bodemstructuur en vochtverdeling. Aangezien de hoogte waarop drones vliegen aanzienlijk lager is dan satellieten, kunnen zeer gedetailleerde opnames worden gemaakt en eventuele problemen zelfs per plant worden vastgesteld. De te nemen maatregelen kunnen daardoor zeer plaatselijk op het perceel worden genomen dat naar verwachting zal resulteren in een sterk verminderd verbruik van pesticiden en meststoffen: een mooie aanvulling op de precisielandbouw. Groen Agro Control voert de analyse op bodemmonsters, plagen en ziekten uit en geeft de adviezen, terwijl Skylab Analytics de vluchten, multispectrale opnames en bijbehorende berekeningen uitvoert.
Hiernaast zijn de technologieën, die nodig zijn om een succesvol gewas- en drinkwaterproductiesysteem in de ruimte te maken, bij Groen Agro Control aanwezig. De ontwikkeling van een teeltsysteem voor de ruimte past in de plannen van de ESA (European Space Agency) en de NASA (national Aeronautics and Space Administration). De ESA is al vanaf de jaren '90 bezig een 'life support systeem' voor de ruimte te ontwikkelen, het 'MELiSSA project' genaamd. In dit project wordt onderzocht hoe eetbare gewassen, algen en zuurstof in een gesloten systeem kunnen worden geproduceerd uit afval, rioolwater en CO2. Dit systeem is opgezet om op lange termijn toe te passen in een permanente module voor een ruimtestation, of voor lange ruimtereizen zoals naar Mars.
Bij Groen Agro Control is in een relatief korte tijd een lichtgewicht drinkwater productiesysteem ontworpen. Hierbij worden gewassen als zuiveringssysteem gebruikt voor gebruikt en vervuild water. Voor een optimale gezondheid van het gewas, oogst en oogstplanning zijn het Opname analyse model en het Groei management model ontwikkeld, die nu in de tuinbouw worden toegepast. Deze technologieën staan nu geregistreerd als ruimtevaarttechnologieën bij de ESA. Met eerstgenoemde noviteit worden op basis van gedoseerde en door de plant opgenomen meststoffen correcties berekend voor de toekomstige mestgift. Het Groei management productiemodel is ontwikkeld voor het kweken van voedingsgewassen, waarmee de groei, oogst en oogstplanning kan worden gestuurd op basis van mestgift, licht- en CO2-dosering en temperatuur. Deze modellen zijn universeel toepasbaar voor elk gewas. Laatstgenoemd model is nu in de testfase in de tuinbouw.

Terug naar de aarde: in principe kunnen deze modellen in de dagelijkse land- en tuinbouw worden toegepast op alle gewassen, en worden nu toegepast op tomaat, roos en paprika. Het Opname analyse model wordt nu breed toegepast in de tuinbouw. Op basis van deze initiatieven m.b.t. het zoeken naar aardse toepassingen in de tuinbouw van de ruimte technologie, heeft de Netherlands Space Office de Space-MATCH prijs aan Groen Agro Control toegekend.

http://www.agrocontrol.nl/nl

Geplaatst in:

Groen Agro Control

plaats:
Delfgauw

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234