Inwijding door ContourGlobal van de innovatieve KivuWatt energie installatie in Rwanda en aankondiging van een 25% toename van de productiecapaciteit in de eerste fase

- KivuWatt gaswinning en elektriciteitscentrales met succes operationeel sinds december 2015

- Exploitatie overtreft de verwachtingen en zal in 2019 100 MW bereiken met een extra 9 MW welke door de bestaande installatie aan het eind van dit jaar beschikbaar wordt gesteld

- Baanbrekende installatie vermindert de kans dat giftige gassen worden uitgestoten en leidt Rwanda naar een verdubbeling van de energieproductie in 2020KIBUYE, Rwanda en NEW YORK, 17 mei 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal, het in de VS gevestigde energiebedrijf, heeft haar KivuWatt elektriciteitscentrale in Kibuye, Rwanda, aan de oevers van het Kiva-meer, ingewijd in het bijzijn van Z.E. President Paul Kagame van Rwanda, James Musoni, Minister van Infrastructuur en Jean Bosco Mugiraneza, CEO Rwanda Energy Group. ContourGlobal werd vertegenwoordigd door zijn President & Chief Executive Officer, Joseph C. Brandt, Karl Schnadt, Executive Vice-President en Chief Operating Officer, Cheick-Oumar Sylla, Executive Vice President Business Development Afrika, en Jarmo Gummerus, directeur van KivuWatt Ltd. Ook waren de ambassadeurs van de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, België, China en de Europese Unie aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van Wartsila en andere partners in het project.

Het KivuWatt project is wereldwijd momenteel het enige gas/water extractie project. Het innovatieve project maakt gebruik van methaangas in het diepe water van het Kivumeer voor het opwekken van elektriciteit met een lage koolstofuitstoot, en door het verminderen van de hoeveelheid methaan in het meer wordt ook het risico van een rampzalig vrijkomen van methaangas verminderd.

De toonaangevende ontwikkelingsbanken in de hele wereld namen in 2011 deel aan het KivuWatt project nadat de African Development Bank (AfDB), het Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) de schuldfinanciering van het project uitbreidden.

Joseph C. Brandt, President en Chief Executive Officer van ContourGlobal zei: "In 2008 zijn we een partnership aangegaan met de Rwandese regering om de dreiging van de unieke gasvelden van het Kiva-meer om te vormen tot de bron voor iets goeds voor de Rwandese bevolking. Het hard bevochten KivuWatt project heeft het potentieel verwezenlijkt dat de President Z.E. Paul Kagame voor ogen had. Wij zijn er trots op dat wij zijn visie konden omleiden tot een aanzienlijk operationeel project dat de dreiging van een milieuramp vermindert en tegelijk schone, betrouwbare elektriciteit aan Rwanda verstrekt. "

Karl Schnadt, de Executive Vice-President en Chief Operating Officer van ContourGlobal: "We hebben met succes dit project in werking gesteld en hebben vele uitdagingen, die ons gesteld zijn door deze ongekende poging van grootschalige gaswinning op het meer, overwonnen. Ons ontwerp en technologie presteren zelfs beter dan verwacht en we zijn verheugd vandaag aan te kondigen dat de gaswinning installatie tenminste 9 MW extra elektriciteit zal produceren. We zijn bezig om tegen het eind van dit jaar dit onverwachte gas om te zetten in extra elektriciteit voor het elektriciteitsnet van Rwanda."

Technologie en werkwijze van KivuWatt

Het proces van gasextractie brengt het met gas beladen water via een gas-afscheider van een druk van 35 bar naar 2 bar waarna de gasbellen uit het water worden gehaald. Vervolgens wordt het ruwe gas gewassen in vier wastorens, waardoor uiteindelijk schoon methaangas wordt verkregen. Dit gas wordt vervolgens via een pijpleiding naar de centrale getransporteerd waar verbrandingsmotoren elektriciteit genereren dat aan het energienet van Rwanda wordt geleverd. De gaswinning installatie van KivuWatt bevindt zich op een aak die op 13 km afstand van de oever is geankerd. Fase 2 van het project zal twee of drie aken op het meer aan deze configuratie toevoegen om een extra 75 MW te genereren. Naast de gaswinning en energieopwekking, is ContourGlobal ook actief om de lokale bevolking op te leiden, betrokken bij de ontwikkeling van lokale werknemers en bij de financiering van charitatieve projecten, zoals het opzetten van een bibliotheek en het verstrekken van computers aan scholen in Kibuye.

ContourGlobal in Afrika

ContourGlobal begon in 2008 in Afrika te werken toen het zijn vlaggenschip de elektriciteitscentrale in Lome, Togo, ontwikkelde en bouwde. De ContourGlobal Togo centrale, winnaar van de Amerikaanse Overseas Private Investment Corporation 2014 "Impact Award for Critical Infrastructure," werd in 2010 commercieel in werking gesteld en is sindsdien voor het land een betrouwbare producent van elektriciteit.

In 2013 verwierf ContourGlobal een bestaande braakliggende thermische elektriciteitscentrale in Senegal en begon met de ontwikkeling en bouw van een nieuwe 53 MW thermische energie installatie. De installatie werd in april 2016 in werking gesteld en zal de goedkoopste vloeibare-brandstof centrale in Senegal zijn en kan eenvoudig worden omgezet voor de verbranding van schoon aardgas. In december 2015 kondigde ContourGlobal een uitbreiding van het project aan om voor oktober 2016 op de bestaande locatie 33 MW extra geïnstalleerde capaciteit te bouwen. De gecombineerde 86 MW Cap des Biches energiecentrale zal de stroomtoevoer naar de bevolking en de industrie van Senegal aanzienlijk vergroten. ContourGlobal biedt ook in Nigeria efficiënte tri-generatie aan drie CocaCola Hellenic Bottling Company bottelarijen en heeft in heel Afrika bijna 2.000 MW aan projecten in ontwikkeling.

Over ContourGlobal

ContourGlobal is een ontwikkelaar en operator van elektriciteit opwekking centrales. Het bedrijf bezit en exploiteert een portfolio van 62 centrales met zowel thermische en duurzame technologieën, en wekt ongeveer 4.000 MW geïnstalleerde bruto-capaciteit op. De projecten bevinden zich in 20 landen op 3 continenten, en gebruiken een breed scala van verschillende soorten brandstof, technologieën en apparatuur. Over de hele wereld heeft ContourGlobal 1.800 mensen in dienst.


ContourGlobal


CONTACT: CONTACTPERSOON: ContourGlobal Media Contact: Heidi Gluck, Tel:+43 1 512 43 21, +43 664 4416240, glueck@heidiglueck.at


Web site: http://www.contourglobal.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234