Onderzoek: Grote behoefte onder vmbo-leerlingen om te leren rondkomen

43% van de vmbo-scholieren leert op school niet hoe ze met geld moeten omgaan, terwijl 58% van hen dit wel (heel) belangrijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in geldzaken onder ruim 500 vmbo-scholieren. De grootste behoefte onder de scholieren: leren rondkomen met je geld. Naarmate de leerlingen ouder worden, zeggen ze makkelijker geld uit te geven en vaker iets te kopen waar ze spijt van krijgen. Vandaag presenteren Wijzer in geldzaken en Noordhoff Uitgevers een themakatern voor vmbo-scholen over omgaan met geld.

Hoe ouder, hoe makkelijker vmbo'ers geld uitgeven
Hoewel 58% van de vmbo-scholieren het (heel) belangrijk vindt om te leren omgaan met geld, krijgt slechts iets meer dan de helft wel eens les hierin, 1 op de 3 vierdejaars leerlingen geeft aan dat ze in de onderbouw graag meer hadden willen leren over omgaan met geld. Hoe ouder de leerlingen, hoe vaker ze zeggen het meeste van hun geld uit te geven (van 27% in klas 1 naar 42% in klas 4). Naarmate ze ouder worden zeggen vmbo-scholieren bovendien makkelijker geld uit te geven (27% in klas 1 tegenover 37% in klas 4). Daarnaast stijgt het percentage dat weleens spijt heeft van een aankoop met de leeftijd: van 60% in klas 1 naar 74% in klas 4.

Geld vragen of lenen in omgeving
Tweederde van de vmbo'ers vindt dat ze structureel te weinig geld hebben om te kopen wat ze willen. Dus wat doen de scholieren als het geld op is? In 61% van de gevallen wachten ze met hun aankoop. De Junior Monitor van Wijzer in geldzaken laat zien dat dit percentage onder basisscholieren van 8 tot en met 11 jaar 71% bedraagt. 28% van de vmbo-leerlingen vraagt daarnaast het benodigde geld aan familie of vrienden. Dit percentage bedraagt onder basisscholieren 13%. 80% van de basisscholieren zegt goed na te denken voorafgaand aan een aankoop. Onder vmbo-leerlingen bedraagt dit percentage 68%.

Wijzer met Geld
In lijn met de behoefte onder scholieren aan les over geld heeft Wijzer in geldzaken samen met Noordhoff Uitgevers een themakatern ontwikkeld dat bruikbaar is voor alle vmbo-scholieren die het leergebied Mens en maatschappij volgen. Het katern 'Wijzer met Geld' verschijnt vandaag bij de methode Plein M.
Arthur Venhoven, uitgever bij Noordhoff, overhandigt het eerste exemplaar van 'Wijzer met Geld' aan docenten op het Cals College in IJsselstein (10.45 uur, pers is welkom vanaf 10.30 uur), in aanwezigheid van Jon Geerars, oprichter van Scholieren.com. Geerars begon twintig jaar geleden met de website, die in korte tijd uitgroeide tot een groot platform waar scholieren kennis en ervaring uitwisselen. Geerars vertelt aan de aanwezige scholieren over het belang van financiële educatie en hoe het hem als ondernemer had kunnen helpen.

Over Wijzer in geldzaken en Noordhoff Uitgevers
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.
Noordhoff Uitgevers is een vooraanstaande Nederlandse educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in leermiddelen en online leeroplossingen voor het onderwijs (van basisschool tot universiteit), voor de lerende werknemer en voor thuis.

Meer informatie over dit bericht: Jochem Rotteveel: 06 10 91 68 97 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld www.wijzeringeldzaken.nl

Noordhoff Uitgevers

plaats:
IJsselstein
website:
http://www.noordhoffuitgevers.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234