Vrouwe van alle volkeren kan pausbezoek mogelijk maken

Officiële goedkeuring door bisschop J.M.Punt
De officiële goedkeuring van de Amsterdamse Mariaverschijning ( 2002) van Maria als "Vrouwe van alle volkeren " door de bisschop J.M.Punt, en de aanstaande dogmaverklaring van het "dogma van Amsterdam " c.q. het vijfde Mariale dogma , bieden een nieuwe kans voor een pausbezoek aan Nederland en Amsterdam.

Het vijfde mariale Dogma spoedig afgekondigd
De afkondiging - door de paus - van het vijfde Mariale dogma dat zijn directe oorsprong vindt in de Mariaverschijning van Amsterdam van 1945 , zal Maria erkennen als "Moeder van de gehele mensheid " en als voorspreekster ,middelares en medeverlosseres . Thans wordt het verzoek voor dit dogma al door ruim 800 bisschoppen en kardinalen ondersteund . Tevens hebben al meer dan 7.000.000 katholieken petities voor dit dogma ondertekend.
Ook de goedkeuring - met instemming van het Vaticaan - van de Maria verschijning van Lipa vorig jaar wijst hierop. Dit werd mogelijk na het pausbezoek aan de Filippijnen en het betreffende bisdom van Lipa.

Congres RAI 21 mei a.s.
Zondag a.s. zal in het Forum Centre van de RAI een internationale gebedsdag c.q. congres gehouden worden rond de Vrouwe van alle volkeren en het vijfde Mariale dogma. Bisschop Ramon Arguelles van Lipa zal deelnemen alsmede bisschop Oliver Dashe Doeme uit Nigeria die over Boko Haram zal spreken . De Marioloog Dr. Mark Miravalle die de petitiebeweging rond het vijfde Mariale dogma leidt zal ook aanwezig zijn en een lezing geven.

In lijn met Paus Franciscus
De Mariaverschijning van Amsterdam, waarin Maria als Vrouwe van alle volkeren genoemd wordt, ligt geheel in lijn ligt met wat Paus Franciscus probeert te doen in de kerk. Hij wil een zachter, barmhartiger en uitnodigender beeld neerzetten. Ook wil hij graag in dialoog gaan met andere religies. Maria is o.a. een ideale schakel tussen het christendom en de islam, omdat Maria onder Moslims ook wordt vereerd. Maria wordt in de Koran vaker genoemd dan in de Bijbel . Efese in Turkije, waar het 'huisje van Maria staat', trekt jaarlijks 3 miljoen islamitische bedevaartsgangers.

Voor meer informatie : M.Reijnierse ; stichting Lourdes aan de Amstel ; 0619983416 /
Bisdom Haarlem-Amsterdam : 023 511 26 00

Stichting Lourdes aan de Amstel

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234