Kans voor bedrijfsleven: Aruba breidt solarprojecten uit.

Nederlandse bedrijven kunnen meedingen naar de opdracht voor twee
solarprojecten op Aruba.
Het Water- en Energiebedrijf Aruba NV (WEB) nodigt via een zogeheten 'request for information' ondernemingen uit hun belangstelling kenbaar te maken. Het eerste project betreft een solarpark met een capaciteit van 5 megawatt waarmee het een van de grotere zal zijn in het Caribisch gebied. WEB heeft hiervoor een terrein van 34.000 vierkante meter gereserveerd. Het tweede project bestaat uit het voorzien van 20 school- en andere openbare gebouwen van zonnepanelen die in totaal 2,5 megawatt moeten gaan leveren.

Afhankelijk van de respons worden de projecten in hun geheel gegund of per onder-deel, van ontwerp, productie, installatie, onderhoud tot exploitatie). Belangstellenden hebben tot 20 mei de tijd zich bij WEB te melden. Het request for information is te raad-plegen via www.webaruba.com.

De projecten maken deel uit van de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de Aru-baanse regering om de energievoorziening uiterlijk in 2020 volledig onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen door toepassing van een mix van hernieuwbare bronnen. Het land wordt hierin bijgestaan door o.a. TNO en de Carbon War Room

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Mw. Angelique Thodé, email: a.thode@arubahuis.nl of telefoon: 070-356-6275.

Kabinet Gevolmachtigde Minister van Aruba

plaats:
Den Haag
website:
http://www.arubahuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234