MCNV en a.s.r. winnen Partnership Award 2016

Amsterdam, 13 mei 2016

MCNV en a.s.r. winnen Partnership Award 2016 met broodfonds voor kleine ondernemers in Vietnam

De Best New Partnership Award 2016 is in Den Haag uitgereikt aan het team van MCNV en a.s.r., voor het beste maatschappelijke project in een ontwikkelingsland. MCNV en a.s.r. ontwikkelden samen een plan voor inkomstenverzekering (broodfonds), waarmee kleine ondernemers in Vietnam zich tegen geringe kosten kunnen verzekeren van een dagelijks basisinkomen bij . arbeidsongeschiktheid. Het blijft niet bij plannen maken alleen, er wordt in september gestart met een pilot voor 1000 vrouwen die deelnemen aan verschillende MCNV microkredietgroepen in Ben Tre, Quang Tri en Phu Yen. Het fonds zal de komende 3 jaar uiteindelijk doorgroeien naar 7000 deelnemers in heel Vietnam.


Maarten Mast, Iris Lucassen, Melissa Nguyen en Sybren Sierksma, allen deelnemers aan een talentontwikkelingsprogramma van a.s.r., ontwikkelden samen met MCNV een businesscase voor een broodfonds (community income protection insurance) in Vietnam, waar Melissa geboren is. De vier jonge professionals zochten de samenwerking met een organisatie die ter plekke bekend was en kwamen uit bij MCNV.

Broodfonds
MCNV verstrekt microkredieten in de Vietnamese provincies Ben Tre, Quang Tri en Phu Yen. Vrouwen die een lening krijgen, kunnen zo een koe of een geit kopen of een winkeltje beginnen en zelf in hun inkomsten voorzien. Het is voor veel families de eerste stap om te ontsnappen aan armoede. De vrouwen met een lening nemen deel aan een kredietgroep van tien vrouwen. Elke groep komt regelmatig met een begeleider bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen. Het idee van het a.s.r.-team is om voor deze groepen een broodfonds in het leven te roepen. De deelnemers zetten dan elke maand geld opzij. Wie ziek is, krijgt van de anderen in zijn broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen.

Guus Paardekooper, directeur MCNV, zag meteen potentie in het idee: "Het plan van a.s.r. past prima binnen het MCNV-beleid: met relatief kleine investeringen bereik je een grote verbetering in het leven van kansarme mensen. Met dit broodfonds wordt de continuïteit van onze microkredietgroepen versterkt en zijn onze deelnemers zeker van een duurzamer basisinkomen, ook als ze een keer ziek zijn". Melissa Nguyen van a.s.r. vult aan: "Het is een mooie combinatie van helpen door te doen en teruggaan naar de basis van het verzekeren door samen een risico te dragen dat iemand niet in zijn eentje kan, we kunnen hiermee het verschil maken".

Over MCNV
MCNV is een internationale netwerkorganisatie. Vanuit kantoren in Vietnam, Laos en Nederland werkt MCNV aan gezondheidszorg, voeding, duurzame productie en regulier onderwijs voor kinderen met een beperking. Alle activiteiten van MCNV zijn gericht op duurzame verbetering van de positie van kansarme groepen in de samenleving.

Geplaatst in:

MCNV

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234