TOS en CMB kinderen voorbereiden op passend onderwijs

Stichting Milo nodigt geïnteresseerde ouders en verwijzers uit voor een informatiebijeenkomst op zaterdag 21 mei of dinsdag 24 mei in het KLIN(c) Atelier aan de Deken Baekersstraat 10 in Schijndel. Nieuwe kinderen kunnen worden aangemeld voor de KLIN(c) groep die op 5 september 2016 start. Het gaat om kinderen van 3 tot 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en communicatief meervoudige beperkingen (CMB). In het KLIN(c) Atelier in Schijndel kunnen zij samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs.

Programma Informatiebijeenkomsten 21 en 24 mei 2016
De aftrap van deze interactieve bijeenkomsten bestaat uit een toelichting op het KLIN(c) programma door prof. dr. Hans van Balkom en Loes Luijten, behandelcoördinator KLIN(c).
Daarna gaat u op KLIN(c) tour: één van onze behandelaars neemt u mee en laat u zien hoe een KLIN(c) dag eruit ziet: Wat doen we? Waar werken we? en Welke Ondersteunde Communicatie Hulpmiddelen worden ingezet?
Ouders spelen een belangrijke rol bij de thuisbehandelingen. Er zal dan ook een ouder aanwezig zijn, die u meer kan vertellen over de rol van de ouders in het programma en de effecten in de omgang en communicatie met hun kind.
Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u zelf experimenteren met enkele belangrijke pijlers van het KLIN(c) programma, zoals het maken van een woordmuur en het interactief voorlezen.
Uiteraard worden al uw vragen over aanmelding, vorm en inhoud van de behandeling en de achterliggende financiering tijdens deze bijeenkomst beantwoord.

Behandelprogramma
Het KLIN(c) programma bestaat naast thuisbehandelingen uit drie periodes van 12 weken waarin het kind (met uitzondering van woensdag) vier dagen per week van 9.00 - 15.00 uur in het KLIN(c) Atelier in Schijndel aan de slag gaat met behandelaars. KLIN(c) staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. Dit behandelprogramma is via Stichting Milo ontwikkeld door prof. dr. Hans van Balkom in samenwerking met Kentalis, Stichting Radar (Maastricht) en de Radboud Universiteit.
In een KLIN(c) traject wordt een fundament aangelegd voor verdere taalverwerving, voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en beginnende vormen van geletterdheid. Maar ook de aandacht, concentratie, het zelfvertrouwen en zelf inzicht van het kind verbetert. Het kind ziet meer samenhangen, patronen en relaties tussen gebeurtenissen en activiteiten.

AANMELDEN
Uiterlijk 18 mei 2016 kunt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst via info@stichtingmilo.nl onder vermelding van de volgende gegevens:
dag van uw keuze: zaterdag 21 (10.00-12.30 uur) of dinsdag 24 mei (19.30-22.00 uur); uw naam (en naam van uw organisatie en uw functie indien van toepassing); uw adresgegevens en telefoonnummer.

AANVULLENDE INFORMATIE
Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC).
Wij organiseren onze diensten aanvullend aan en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Geplaatst in:

Contactpersoon:
Maya Thieme, Team Marketing en communicatie | 06 1115 8577 | mayathieme@stichtingmilo.nl

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie

plaats:
Schijndel

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234