Palinghandel betreurt rel rond sportvisserij

De Nederlandse palinghandelaren, verenigd in de NeVePaling, betreuren de commotie die is ontstaan rond de berichtgeving over palingsterfte die wordt veroorzaakt door sportvissers. De handelaren zeggen al jaren te weten dat sportvisserij in belangrijke mate debet is aan de daling van de palingstand, maar stellen nadrukkelijk dat samenwerking nodig is om palingstand te helpen verbeteren.

Veel sportvissers in de provincies helpen de sector in allerlei projecten die bijdragen aan een duurzaam beheer van de palingstand. Maar op landelijk niveau, vanuit het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland, wordt samenwerking geweigerd. Daar moet volgens de handelaren verandering in komen.

Volgens de NeVePaling is het zo dat elke vorm van palingvisserij - beroepsmatig of voor plezier - de palingstand beïnvloed. Echter, zo stellen de handelaren, paling kan in Nederland niet leven zonder menselijke hulp. Daarom investeerde de sector investeerde de afgelopen jaren miljoenen om de palingstand te verbeteren. De landelijke sportvisserijorganisatie investeerde tot nu toe niets in concrete maatregelen. Met het uitzetten van jonge palingen, het redden van volwassen palingen bij gemalen en waterkrachtcentrales wordt een effectieve bijdrage geleverd aan de palingstand in Nederland. De sector doet dit bovenop de maatregelen die door de overheid al zijn ingesteld. Al met al lijkt dit positief uit te werken. De afgelopen 5 jaar zijn er weer meer jonge palingen geconstateerd aan de Europese kusten en ook in het binnenwater wordt steeds meer paling aangetroffen. Het zijn tekenen van een voorzichtig herstel.

Sinds 2009 werd aangenomen dat de invloed van sportvisserij op de palingstand nihil zou zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de sportvisserij verantwoordelijk voor een forse sterfte onder palingen. De NeVePaling vindt dan ook dat de oproep van Sportvisserij Nederland om de beroepssector stil te leggen heeft geen pas heeft. Sport,- en beroepsvissers behoren zich gezamenlijk in te zetten om het inmiddels ingezette herstel en het beheer van paling in Nederland te doen slagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jac Tijsen, secretaris en woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling): tel. 06 20 03 59 14

NeVePaling

plaats:
Limmen

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234