Aankondiging persconferentie over publicatie verantwoordingsonderzoek

Aankondiging persconferentie over publicatie verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer op 18 mei 2016

De Algemene Rekenkamer publiceert op woensdag 18 mei a.s. het verantwoordingsonderzoek over 2015; toelichting door college in persconferentie

De Algemene Rekenkamer biedt op woensdag 18 mei 2016, Verantwoordingsdag, aan de voorzitter van de Tweede Kamer het verantwoordingsonderzoek over 2015 aan. Dit gebeurt direct nadat de minister van Financiën, eveneens in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, om 10.15 uur het Financieel Jaarverslag Rijk en de bijhorende departementale jaarverslagen aan de Kamer heeft aangeboden. Meteen aansluitend op deze formele aanbieding geeft president Arno Visser samen met de twee andere collegeleden Kees Vendrik en Francine Giskes in Nieuwspoort een persconferentie, waarin de bevindingen en aanbevelingen nader worden toegelicht.
Deze persconferentie (in zaal Wandelganger 1) zal naar verwachting om 11.00 uur beginnen.

Waar gaat het verantwoordingsonderzoek over?
Elk jaar biedt de Algemene Rekenkamer op de derde woensdag van mei, Verantwoordingsdag, aan de Tweede Kamer het omvangrijke verantwoordingsonderzoek aan. In dit onderzoek wordt van alle ministeries (inclusief grote uitvoeringsorganisaties) en fondsen bepaald hoe het staat met de bedrijfsvoering, de financiën en de kwaliteit van beleidsinformatie die bewindspersonen aan het parlement verstrekken. Daarom staan de volgende vragen centraal in dit onderzoek:
- Wordt geld volgens de regels besteed?
- Zijn de zaken goed geregeld bij de ministeries
- Heeft het beleid de gewenste effecten?

Dit onderzoek bevat het oordeel over de Rijksrekening 2015 en oordelen per ministerie.
Dit jaar omvat deze publicatie ook vijf casusonderzoeken naar uiteenlopende onderwerpen, waarbij de beleidsresultaten centraal staan. In deze deelrapporten treft u zowel feitelijke informatie over het onderwerp aan als antwoord op de vragen wat bekend is over de resultaten van het beleid (zowel bij de minister als de Kamer).
Net als voorgaande jaren brengt de Algemene Rekenkamer gelijktijdig op Verantwoordingsdag het Rapport bij de Nationale verklaring uit. Dit betreft een beoordeling van de rechtmatigheid van EU-uitgaven in Nederland naar aanleiding van de verklaring daarover van de minister van Financiën.

Het gehele verantwoordingsonderzoek 2015 zal op 18 mei om 10.30 uur online beschikbaar zijn op www.rekenkamer.nl . Deelrapporten zijn als zelfstandige pdf desgewenst te printen.
Op de website zijn ook de bestuurlijke reacties van alle ministers (in briefvorm) integraal te vinden.
Om de diverse oordelen over de ministeries te kunnen vergelijken is daarnaast een website beschikbaar waar de oordelen van de Algemene Rekenkamer sinds 2011 zijn opgenomen.

De persconferentie in Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag, is van 11.00 tot circa 12.00 uur.
Ter plekke zal van een aantal deelrapporten een gedrukte versie verkrijgbaar zijn, ook zijn persberichten beschikbaar.

Persvoorlichters Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) en Simone Braun (070 3424492 / 06 52810491) zijn beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234