Meeste OU-opleidingen beste van alle universiteiten in landelijke NSE

Vijf bachelor- en vier masteropleidingen van de Open Universiteit scoren de eerste plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen in de Nationale Studenten Enquête 2016. Van alle veertien Nederlandse universiteiten geven studenten deze opleidingen het hoogste cijfer van alle opleidingen in deze studierichtingen. Als instelling scoort de Open Universiteit de tweede plaats in de ranglijst van de veertien universiteiten met een tevredenheidscore van 4.19, na Wageningen University, met een verschil van 0,08 punten. De derde plaats is voor de Technische Universiteit Eindhoven met de score 4.16.

Mooie waardering voor onderwijskwaliteit
Rector magnificus van de Open Universiteit, prof. mr. Anja Oskamp: 'Heel mooi dat onze studenten de onderwijskwaliteit van hun opleidingen bij de OU zo hoog blijven waarderen! We zijn hard bezig een aantal belangrijke veranderingen in ons onderwijs door te voeren. In september 2014 zijn de vernieuwde masteropleidingen al gestart, met meer structuur en begeleiding maar nog steeds veel flexibiliteit en mogelijkheid tot personalisering. En vanaf september dit jaar worden deze vernieuwingen ook geleidelijk in de bacheloropleidingen doorgevoerd, voor betere studeerbaarheid.'

Nummer 1
Vijf van de zeven OU-bacheloropleidingen (Psychologie, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Milieu-natuurwetenschappen) en vier van de negen OU-masters (Psychology, Kunst- en cultuurwetenschappen, Software Engineering en Computer Science) oogsten de hoogste tevredenheidscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden. De twee overige bachelors (Rechtsgeleerdheid en Algemene cultuurwetenschappen) zijn derde in hun ranglijsten. Vier masters die ook hoog scoren (Business Process Management & IT, Onderwijswetenschappen, Environmental Sciences en Management), zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO.

Onafhankelijk onderzoek
Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Intomart GfK heeft voor de Nationale Studenten Enquête 2016 ruim 700.000 studenten uit het hoger onderwijs benaderd, waarvan bijna 300.000 studenten hebben deelgenomen. Het betreft een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Door deel te nemen helpen studenten de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland transparant te maken en te verbeteren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentenoordelen van de NSE 2016 staan op www.studiekeuze123.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliette van de Ven, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762345 en e-mail juliette.vandeven@ou.nl. Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234