Vijf regionale projecten gehonoreerd vanuit Grolsch Vakmanschap is Me

Vijf regionale projecten gehonoreerd vanuit
Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds

Bierbrouwer Grolsch maakte eerder vanavond de vijf projecten bekend die dit jaar een bijdrage ontvangen vanuit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Sinds januari hebben in totaal ruim 40 initiatieven een aanvraag ingediend voor dit fonds. De gehonoreerde projecten vormen een mooie mix van zowel sociale als economische initiatieven uit de regio. En in alle projecten speelt meesterschap op de eigen wijze een belangrijke rol.

Volgens Patrick Welman - wethouder Economische Zaken Gemeente Enschede- is het goed voor de ontwikkeling en positionering van de regio dat dit soort initiatieven worden gehouden. Patrick Welman: "Talentontwikkeling spreekt mij erg aan. Het vakmanschap overdragen aan anderen waarbij oude technieken met de kennis van nu nieuwe betekenis krijgen. Dat zit in het woord meesterschap en voor de hele regio zet ik mij daar als wethouder van Enschede graag voor in. Het is goed om met name jonge mensen te enthousiasmeren op het gebied van vakmanschap. Dat hoor ik ook om mij heen uit het bedrijfsleven. Ik hoop dat de gehonoreerde projecten een voorbeeld zullen zijn voor anderen, zodat we hier volgend jaar weer zullen zijn."

Alle ingediende initiatieven zijn de afgelopen tijd door een professionele jury beoordeeld op vier criteria: ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter. Daarnaast stond in 2016 het meesterschap centraal bij de beoordeling van de projecten. De jury bestond uit Patrick Welman - Wethouder Economische Zaken Gemeente Enschede, Koert van 't Hof - Hoofd Corporate Affairs Grolsch, Irma Bakker - voorzitter Ondernemingsraad Grolsch, Brit Brons - Unit manager Packaging Grolsch en Jaap Hulshof - Manager Corporate Sponsoring & Events Grolsch.

De volgende vijf projecten voldeden volgens de jury het beste aan de criteria en ontvangen dan ook een bijdrage uit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds:
- Enschede Textielstad - Aandacht voor ambacht - Euro 5.000,-
Enschede als textielstad weer op de kaart zetten en werkgelegenheid voor jongeren en werklozen creëren, onder andere door middel van het meester-gezeltraject waar leerlingen les/begeleiding krijgen van oude wevers/vakmannen.
- Stichting "TETEM Kunstruimte"- Maker Festival Twente - Euro 5.000,-
Lokale bedrijven dragen kennis /ervaringen over aan jongere generaties. Jongeren worden uitgedaagd na te denken over eigen toekomst en beroepsperspectief en krijgen kans hun "professionele" talenten te ontdekken.
- ROC van Twente - Meester gezel kleermaker - Euro 5.000,-
Meestergezel Kleermaker "Met Hart, Hoofd en Handen". Verbinding leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven ten behoeve van kennisoverdracht aan jonge mensen.
- Rkbs Paus Joannes/Marcellinus - The leader in me school - Euro 5.000,-
"The Leader In Me School" in Enschede starten door leraren op te leiden om dit concept, dat gebaseerd is op de 7 gewoonten van Covey, toe te passen bij leerlingen. Zo worden kennis en vaardigheden verworven die jongeren nodig hebben in de 21e eeuw.
- Stichting Studiegroep Metselen - Gastlessen metselen - Euro 5.000,-
Het project heeft als doel om leerlingen van groep 6, 7 en 8 te interesseren en enthousiast te maken voor een loopbaan in ambacht en techniek. En dan in het bijzonder het vakgebied metselen te bestuderen, te stimuleren en te bevorderen.

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds
Ter gelegenheid van het 400-jarige jubileum heeft Grolsch het 'Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds' in het leven geroepen. Dit fonds heeft als doel om 'vakmanschap en meesterschap', in de breedste zin van het woord, te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek, de bakermat van de brouwerij. Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch haar regionale betrokkenheid extra benadrukken. Jaarlijks wordt een financiële bijdrage geleverd aan initiatieven ter bevordering van sociale en economische groei in de regio. Grolsch hecht daarbij groot belang aan enerzijds karakter en ondernemerschap en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid. In 2016 is daar meesterschap aan toegevoegd.

Criteria: van innovatief tot duurzaam
In principe kan iedereen een initiatief aanmelden bij het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Het moet daarbij gaan om een project en/of initiatief dat plaatsvindt in de regio waarbij vakmanschap centraal staat. Alle initiatieven worden vervolgens door een professionele jury beoordeeld. Op www.koninklijkegrolsch.nl wordt het beoordelingsproces uitgelegd en kunnen initiatieven worden ingediend.

Bijdragen aan sociaal en economische groei in de regio
Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch een bijdrage leveren aan de sociaal en economische groei in de regio. Dat is één van de doelstellingen die we nastreven in het kader van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. De centrale gedachte is: als met de wereld om ons heen goed gaat, dan gaat het met Grolsch ook goed. De focus ligt hierbij op de samenwerking met overheden, bedrijven en de samenleving om te werken aan een meer welvarende, sociale, veerkrachtige, schone en productieve wereld. Voor het jaar 2020 heeft Grolsch ambitieuze doelen opgesteld die bijdragen aan:
- Stimuleren van sociale en economische groei;
- Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik;
- Veiligstellen van de beschikbaarheid van water en reduceren van het gebruik ervan;
- Reduceren van CO2 uitstoot en afval.

Redactionele informatie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Koninklijke Grolsch N.V.
Koert van ‘t Hof
Afdeling Corporate Affairs
Tel: 053 – 48 33 407
Corporatecommunications@grolsch.nl

www.koninklijkegrolsch.nl
www.werkenbijgrolsch.nl
Twitter: @RoyalGrolsch

Over Grolsch
Koninklijke Grolsch N.V. is een onderneming met een historie die teruggaat tot het jaar 1615. Grolsch behoort daarmee tot één van de oudste en meest succesvolle brouwerijen van Nederland. Grolsch is actief op zowel de Nederlandse- als een groot aantal internationale drankenmarkten. Wereldwijd kent Grolsch een premium positionering, waarbij de unieke Grolsch waarden als onderscheidende smaak, topkwaliteit, traditie, aspiratie, authenticiteit en samen genieten centraal staan. Sinds 12 februari 2008 is Grolsch een dochteronderneming van SABMiller plc.

Koninklijke Grolsch NV

plaats:
Enschede
website:
http://www.grolsch.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234