Track Group Inc. Rapporten 2e kwartaal en resultaten voor lopende boekjaar 2016

- Stijging van de inkomsten van 37%

- Daling van het verlies uit bedrijfsactiviteiten van 44%

- Verbetering aangepaste EBITDA-marge van 8,8%, ten opzichte van -9,1%

- Stijging van geldstroom uit operationele activiteiten met 22%

- De onderneming heeft een notering op Nasdaq aangevraagd

SALT LAKE CITY, 11 mei 2016 /PRNewswire/ - Track Group Inc. (OTCQX: TRCK), is een op cloud-gebaseerde provider in de mondiale markt voor het beheer van gedetineerden, met eigen trackingapparatuur, actuele dienstverlening voor het toezicht houden en geavanceerde data-analyse, welke tezamen een volledig platform-as-a-service oplossing (PaaS) vormt. De onderneming kondigde vandaag de resultaten aan voor het tweede kwartaal van het jaar dat eindigt op 31 maart 2016 en voor het lopende boekjaar.

Hoogtepunten van de onderneming:-- Overeenkomst Marion County - Op 5 mei 2016 is een overeenkomst in
werking getreden tussen de onderneming en Marion County Community
Corrections, de grootste county in de staat Indiana, voor de
dienstverlening van het elektronisch toezicht houden over de volle
breedte van de vonnissen, welke vallen onder de supervisie van de
Agency. Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal de onderneming
oplossingen bieden op basis van GPS en alcohol monitoring technologie
voor het toezicht houden op ruim 2.300 gedetineerden en verdachten.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het nieuwste tracking apparaat,
Shadow, dat het kleinste, lichtste en meest geavanceerde apparaat is. De
looptijd van de overeenkomst is anderhalf jaar, en zal naar verwachting
meer dan $ 4,0 miljoen bijdragen aan de inkomsten.
-- Lening overeenkomst - Op 1 mei 2016 gingen we een ongedekte lening
overeenkomst aan met Conrent Invest S.A., welke betrekking heeft op
Compartment Safety III. Als gevolg van de Lening overeenkomst, kunnen
wij een lening van $ 5,0 miljoen aangaan voor werkkapitaal, de
terugbetaling van schulden, en operationele doeleinden, tegen een rente
van 8% per jaar, halfjaarlijks achteraf te betalen, waarbij de hoofdsom
en lopende niet betaalde rente op 31 juli 2018 verschuldigd zijn.

Financiële hoogtepunten:-- Stijging totale inkomsten met 37% - De inkomsten stegen in het tweede
kwartaal van het boekjaar 2016 met 37% in vergelijking met dezelfde
periode van 2015. De toename van de inkomsten voor het kwartaal was het
gevolg van een groei van de monitoring diensten, zowel binnenlands als
internationaal, voornamelijk in Chili en Noord-Amerika, en in mindere
mate van de analyse diensten. "We zijn blij dat de investeringen in ons
platform en de andere strategische initiatieven opnieuw een
tweecijferige omzetgroei te zien blijven geven, wat overeenkomt met onze
vooruitzichten voor 2016 en 2017", zegt Guy Dubois, Chairman van Track
Group.
-- De bruto winstmarge steeg tot 62% - De bruto winstmarge steeg van 58% in
het tweede kwartaal 2015 tot 62% in dezelfde periode van 2016. "Door de
toegenomen vraag naar ons platform, zowel binnenlands als
internationaal, kunnen wij betere prijzen met onze leveranciers en
aanvoerkanalen afspreken, wat in onze marges tot uitdrukking komt." zei
John Merrill, Chief Financial Officer.
-- Stijging van de bedrijfskosten met 7% - De stijging van 7% van de
bedrijfskosten in het tweede kwartaal van het boekjaar 2016 in
vergelijking met dezelfde periode van 2015 waren grotendeels het gevolg
van hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor de verbetering van
de efficiëntie van de software en firmware en het gebruikersinterface.
Hogere variabele kosten die gepaard gaan met een toename van de
inkomsten, zijn verkoopcommissies, afschrijvingen door een toename van
het gebruik van de apparatuur, dubieuze debiteuren, en verkoop en
marketing inspanningen voor het stimuleren van de binnenlandse en
internationale groei-initiatieven.
-- Daling van het verlies uit bedrijfsactiviteiten van 44% - Verlies door
operationele activiteiten voor het kwartaal dat eindigt op 31 maart 2016
was $ 1,25 miljoen, vergeleken met een verlies van $ 2,23 miljoen in
dezelfde periode in 2015, een daling van 44%. Verhoging van de omzet en
lagere incrementele kosten van de inkomsten, dragen bij aan de daling
van het verlies uit bedrijfsactiviteiten, welke gecompenseerd worden
door een stijging van de uitgaven voor O&O en hogere verkoop- en
marketingkosten.
-- Nettoverlies van $ 1,9 miljoen - We leden een nettoverlies voor het
kwartaal dat eindigt op 31 maart 2016 van $ 1,9 miljoen vergeleken met
de nettowinst van $ 1,4 miljoen in dezelfde periode van 2015. In het
tweede kwartaal van 2015, ontving de onderneming een eenmalige betaling
van $ 4,7 miljoen als gevolg van geretourneerde winsten van een
aandeelhouder. Stijging van de totale inkomsten en bruto marges hebben
bijgedragen aan de daling van het netto bedrijfsverlies als de
geretourneerde winst, welke geen indicatie van de bedrijfsactiviteiten
is, hiervan wordt uitgesloten.
-- Geldstroom van de bedrijfsactiviteiten verbetert met 22% - Netto
geldstroom door bedrijfsactiviteiten verbeterde met 22% ten opzichte van
$ 0,67 miljoen in de laatste zes maanden van 2015, tot $ 0,82 miljoen in
dezelfde periode van 2016. Het totaal aan kasmiddelen verbeterde van een
burn van $ 4,4 miljoen in 2015, tot een burn van $ 2,7 miljoen in
dezelfde periode van 2016, een daling van de burn rate van 61%. "Ons
diensten platform is positief ontvangen in de markt en we zullen blijven
innoveren. Dit geeft ons duidelijk zicht op onze weerkerende
inkomstenstroom en dat geeft uiteindelijk weer een verbetering van onze
kaspositie op lange termijn." aldus de heer Dubois.
-- Verbetering aangepaste EBITDA tot $ 0,58 miljoen - Het aangepaste EBITDA
van de onderneming voor het tweede kwartaal van 2016 steeg tot $ 0,580
miljoen of 8,8% van een verlies van $ 0,436 miljoen in vergelijking met
-9,1% in dezelfde periode van 2015. "Met zowel onze acquisities als met
onze incrementele inkomsten zullen we in 2016 en daarna blijven
verdienen. Zoals eerder vermeld, zijn wij van mening dat de aangepaste
EBITDA, in combinatie met GAAP, een meer compleet beeld geeft van de
prestaties, en haar resulterende effecten, op de kasmiddelen," zegt de
heer Merrill.

Resultaten 2(de) kwartaal boekjaar 2016 vs 2(de) kwartaal boekjaar 2015: Voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2016 rapporteerde de onderneming inkomsten van $ 6,6 miljoen vergeleken met inkomsten van $ 4,8 miljoen voor dezelfde periode van 2015, een stijging van 37%. Gedurende het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2016, bedroeg de brutowinst $ 4,1 miljoen, wat resulteert in een bruto marge van 62%, in vergelijking met $ 2,8 miljoen, of een bruto marge van 58%, in dezelfde periode van 2015. De totale bedrijfskosten voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2016 was $ 5,4 miljoen, vergeleken met $ 5,0 miljoen in dezelfde periode van 2015, een stijging van 7%. Het netto verlies voor het tweede kwartaal van 2016 bedroeg $ 1,9 miljoen of - $ 0,19 per aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 1,4 miljoen of $ 0,14 per aandeel in dezelfde periode in 2015, waarin een eenmalige betaling van $ 4,7 miljoen van geretourneerde winst in 2015 is opgenomen. Op een aangepaste basis, rapporteerde de onderneming een EBITDA van $ 0,580 miljoen of 8,8% netto marge voor het tweede kwartaal van 2016, in vergelijking met -$ 0,436 miljoen of -9,1% in dezelfde periode van 2015.

Vooruitzichten van de onderneming:


Werkelijk Vooruitzicht
--------- ------------

Q2-BJ16 Q2-BJ15 Lopend jaar-BJ16 Lopen jaar -BJ15 BJ2016 BJ2017
------- ------- ---------------- ---------------- ------ ------


Inkomsten (USD $) $ 6,59 M $ 4,82 M $ 12,91 M $ 9,44 M $ 28 - 31 M $ 42 - 47 M


Aangepaste EBITDA-marge (%) 8,8% (9,1%) 7,1% (8,8%) 15-20% 25-30%


Niet-GAAP financiële maatstaven

Dit persbericht bevat financiële maatstaven die worden gedefinieerd als 'niet-GAAP financiële maatstaven" door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder niet-GAAP EBITDA. Deze maatstaven kunnen afwijken van niet-GAAP financiële maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. De presentatie van deze financiële informatie, die niet is opgesteld volgens een uitgebreide set boekhoudkundige regels of principes, dient niet op zichzelf beschouwd te worden of worden gezien als vervanging voor de financiële gegevens die volgens algemeen geaccepteerde boekhoudkundige gegevens zijn voorbereid. Harmonisatie van deze niet-GAAP financiële maatstaven is gebaseerd op de financiële gegevens voor de respectievelijke periode.

Niet-GAAP aangepast EBITDA sluit de volgende items uit, waaronder maar niet beperkt tot, rente, belasting, afschrijving, aflossing, waardeverminderingen, winsten en verliezen, eenmalige kosten of baten die niet kenmerkend zijn voor bedrijfsactiviteiten, consolideringskosten, integreren of in overweging nemen van recentelijk verworven bedrijven, kosten van het sluiten van faciliteiten, op aandelen gebaseerde compensatie of andere aangegeven contante of niet-contante kosten (de "Aanpassingen").

De onderneming meent dat niet-GAAP maatstaven betekenisvolle informatie voor zowel het management als investeerders kunnen leveren bij het incalculeren van de Aanpassingen. Specifieke onthulling aangaande de financiële resultaten van de onderneming inclusief een analyse door het management van bedrijfsresultaten en de financiële toestand, staan in het kwartaalrapport van de onderneming op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2016 en andere rapporten die zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Investeerders wordt aangeraden dergelijke onthullingen en analyses in formulier 10-Q en andere rapporten van de onderneming zorgvuldig te lezen en in overweging te nemen, inclusief de risicofactoren in het jaarrapport van de onderneming op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 30 september 2015.

Over Track Group Inc.

Track Group ontwikkelt, produceert en levert trackingoplossingen waarin actuele GPS trackingapparaten en 24/7/365 monitoringdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor detentiebeheer, waaronder gevangenissen, militairen en wetshandhaving. Ga voor meer informatie naar www.trackgrp.com [http://www.trackgrp.com/].

Toekomstgerichte verklaring

Verklaringen in dit document die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Termen zoals "anticiperen," "menen," "schatten," "verwachten," "voorspellen," "bedoelen," "mogelijk" "plannen," "vooruitzien," "voorspellen," "als", "zou" en "zal" en vergelijkbare uitdrukkingen gerelateerd aan de Track Group, Inc. & dochterondernemingen ("Track Group") zijn bedoeld voor de identificatie van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en weerspiegelen de huidige meningen en verwachtingen van Track Group aangaande toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op aannames en onderhevig aan risico's en onzekerheden en onderhevig aan veranderingen op enig moment. Track Group kan van tijd tot tijd deze publiekelijk aangekondigde voorspellingen wijzigen, maar is hiertoe niet verplicht. Vooruitblikken op toekomstige bedrijfsactiviteiten dient niet geïnterpreteerd te worden als een garantie dat dergelijke resultaten daadwerkelijk zullen optreden. Deze voorspellingen zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen materieel afwijken van uiteindelijke gerapporteerde resultaten. Voor een discussie van dergelijk risico's en onzekerheden, zie "Risicofactoren" in het jaarrapport van Track Group op Formulier 10-K, haar kwartaalrapport op Formulier 10-Q, en haar andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission onder de Securities Exchange Act van 1934, zoals geamendeerd. Nieuwe risico's doen zich van tijd tot tijd voor. Lezers wordt gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn.
TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE BALANS


Activa 31 maart 30 september
2016 2015
---- ----


Huidige activa: (geen accountants-
controle toegepast)

Kasmiddelen $ 2.158.531 $ 4.903.045

Debiteuren, na aftrek van de voorziening voor dubieuze debiteuren van respectievelijk 6.533.112 6.044.931

$ 4.618.343 en $ 4.156.963,

Te innen wissel, huidig aandeel 324.928 306.434

Vooruitbetaalde kosten en overig 937.326 1.266.277

Inventaris, na aftrek van de reserves van respectievelijk $ 98.150 en $ 225.900, 744.922 741.514
------- -------

Totaal huidige activa 10.698.819 13.262.201

Eigendom en apparatuur, na aftrek van cumulatieve afschrijvingen van respectievelijk 1.384.070 1.697.630

$ 3.092.920 en $ 2.822.166,

Monitoring apparatuur, na aftrek van cumulatieve afschrijvingen van respectievelijk 3.532.194 2.784.595

$ 3.042.341 en $ 2.225.480,

Immateriële activa, na aftrek van cumulatieve afschrijvingen van respectievelijk 25.980.867 25.884.087

$ 6.952.227 en $ 5.628.308

Overige activa 2.703.498 2.619.035

Goodwill 7.950.572 7.782.903
--------- ---------

Totale activa $ 52.250.020 $ 54.030.451
=== ========== === ==========


Passiva en aandelenkapitaal

Lopende verplichtingen:

Crediteuren 2.681.394 2.363.441

Voorzieningen 2.618.886 2.705.403

Huidig aandeel van langlopende schulden, na aftrek van de korting van 69.672 796.225

respectievelijk $ 0 en $ 222.973


Totaal lopende verplichtingen 5.369.952 5.865.069

Te betalen voorraad - aanverwante partij 3.439.978 3.501.410

Lange termijn schulden, onder aftrek van huidig deel en korting van respectievelijk 31.447.427 30.189.188

$ 520.270 en $ 408.784

Overige langlopende verplichtingen - 106.671
--- -------

Totaal verplichtingen 40.257.357 39.662.338


Aandelenkapitaal:

Gewoon aandeel, $ 0,0001 nominale waarde: 30.000.000 aandelen; 10.290.671 uitstaand 1.029 1.026

Aanvullend gestort kapitaal 298.293.244 297.591.034

Cumulatief tekort (284.893.800) (280.845.882)

Cumulatief overige verzamelde verliezen (1.407.810) (2.378.065)
---------- ----------

Totaal eigen vermogen 11.992.663 14.368.113
---------- ----------

Totaal passiva en aandelenkapitaal $ 52.250.020 $ 54.030.451
=== ========== === ==========

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING EN TOTAAL WINST (VERLIES)

(geen accountantscontrole toegepast)


Drie maanden eindigend Zes maanden eindigend

31 maart 31 maart 31 maart 31 maart

2016 2015 2016 2015
---- ---- ---- ----

Inkomsten:

Producten $163.694 $185.561 $254.612 $277.150

Monitoring & andere gerelateerde diensten 6.428.345 4.630.556 12.655.031 9.159.586
--------- --------- ---------- ---------

Totaal inkomsten 6.592.039 4.816.117 12.909.643 9.436.736


Kosten van de inkomsten:

Producten 53.436 54.920 148.697 76.277

Monitoring & andere gerelateerde diensten 1.779.248 1.522.414 3.624.199 3.124.292

Afschrijvingen en aflossing inbegrepen in 580.785 366.853 1.009.752 733.705
kosten van de opbrengsten

Waardevermindering van monitoring 60.000 85.221 120.000 140.301
apparatuur en onderdelen (Opmerking 2)


Totale kosten van de inkomsten 2.473.469 2.029.408 4.902.648 4.074.575


Brutowinst 4.118.570 2.786.709 8.006.995 5.362.161


Bedrijfskosten:

Algemeen en administratief 3.424.342 3.403.573 6.835.985 6.253.504

Verkoop en marketing 593.272 528.704 1.213.301 971.407

Onderzoek en Ontwikkeling 612.595 378.321 1.159.745 695.103

Afschrijving en Aflossing 734.569 709.924 1.434.604 1.304.367
------- ------- --------- ---------

Verlies uit bedrijfskosten (1.246.208) (2.233.813) (2.636.640) (3.862.220)


Overige inkomsten (uitgaven):

Netto rentelasten (631.409) (633.361) (1.325.917) (1.305.852)

Koerswinst (verlies) (66.408) (454.564) (84.557) (37.4002)

Retour ontvangen bedragen - 4.700.000 - 4.700.000
(Opmerking 18)

Overige netto inkomsten 23.336 9.208 (804) 14.329
------ ----- ---- ------

Nettowinst (verlies) toe te kennen aan gewone (1.920.689) 1.387.470 (4.047.918) (827.745)

aandeelhouders


Aanpassing koersverschillen 755.160 (177.896) 970.255 (804.774)
------- -------- ------- --------

Gerealiseerde winst (verlies) $ (1.165.529) $ 1.209.574 $ (3.077.663) $ (1.632.519)
--- --- --- ---

Basiswinst (verlies) per gewoon aandeel $(0,19) $0,14 $(0,39) $(0,08)

Verwaterde winst (verlies) per gewoon $(0,19) $0,14 $(0,39) $(0,08)
aandeel

Gewogen gemiddelde uitstaande gewone 10.271.000 10.144.000 10.266.000 10.126.000
aandelen, basis

Gewogen gemiddelde uitstaande gewone 10.271.000 10.209.000 10.266.000 10.126.000
aandelen, verwaterd

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

SAMENVATTING GECONSOLIDEERD KASMIDDELEN OVERZICHT

(geen accountantscontrole toegepast)


Zes maanden eindigend

31 maart

2016 2015
---- ----

Kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten:

Nettoverlies $ (4.047.918) $(827.745)

Aanpassingen om netto-inkomsten te vereffenen met netto
kasmiddelen in bedrijfsactiviteiten:

Afschrijving en aflossingen 2.444.355 1.985.012

Waardevermindering van monitoring apparatuur en onderdelen 120.000 140.301

Dubieuze debiteuren 461.380 180.154

Aflossing schuldenkorting 111.487 193.065

Op aandelen gebaseerde compensatie 310.199 111.234

Verwerving en prijsverandering aandelenopties 318.376 190.093

Verlies bij verwijdering van eigendomen apparatuur 12.279 40.558

Verandering in activa en passiva:

Debiteuren, netto (867.327) (1.933.939)

Te innen wissels (18.494) (15.496)

Inventaris (23.439) (511.618)

Vooruit betaalde kosten en overige activa 412.014 (276.259)

Crediteuren 416.624 1.647.497

Te betalen lasten 1.167.541 (240.520)

Over te dragen inkomsten - (10.451)
--- -------

Netto kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten 817.077 671.886
------- -------


Kasmiddelen uit investeringsactiviteiten:

Aankoop van eigendom en apparatuur (49.182) (519.409)

Gekapitaliseerde software (1.089.454) -

Aankoop van monitoringapparatuur en onderdelen (1.435.210) (1.486.893)

investeringen in gehuurde activa - (27.060)

Betaling in verband met acquisitie - (1782849)
--- --------

Netto kasmiddelen gebruikt in investeringsactiviteiten (2.573.846) (3.816.211)
---------- ----------


Kasmiddelen uit financieringsactiviteiten:

Aflossingen op te betalen wissels (986.292) (1.197.366)

Terugkoop van Serie D converteerbare preferente aandelen en warrants - (10.500)
--- -------

Netto kasmiddelen gebruikt in financieringsactiviteiten (986.292) (1.207.866)
-------- ----------


Effect van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen (1.453) (63.185)


Netto toename (afname) van kasmiddelen (2.744.514) (4.415.376)

Kasmiddelen, begin van de periode 4.903.045 11.101.822
--------- ----------

Kasmiddelen, einde van de periode $ 2.158.531 $ 6.686.446
=== ========= === =========2016 2015
---- ----

Kasmiddelen betaald voor rente $25.513 $931.503


Aanvullend schema van niet-contante investerings- en financieringsactiviteiten:

Uitgifte van warrants voor opgebouwde Raad van Bestuur vergoedingen 95.968 477.142

Betaling van rente door een toename van de rentedragende schulden 1.399.644 -

Uitgifte gewone aandelen voor de verwerving van een dochteronderneming en het bereiken van een mijlpaal 61.432 531.900

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

AFSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP FINANCELE MAATREGELEN

Voor de drie en zes maanden eindigend op 31 maart 2016 en 2015


31 maart 31 maart lopend jaar lopend jaar

Niet-GAAP Aangepast EBITDA (In
$ 000'en USD) 2016 2015 BJ16 BJ15
---- ---- ---- ----

Netto verlies toerekenbaar aan
gewone aandelen $(1.921) $1.387 $(4.048) $(828)
------- ------ ------- -----

Netto rentelasten 631 645 1.326 1.318

Inkomstenbelasting (5) 8 10 13 10

Afschrijvingen, aflossingen en
waardevermindering 1.376 984 2.565 2.125

Op aandelen gebaseerde
compensatie 273 526 629 601

Fusie en acquisitie kosten (1) - 434 - 434

Andere niet-contante kosten (2) 213 190 432 122

Eenmalige kosten (3) - 88 - 88

Eenmalige baten (verliezen) (4) - (4.700) - (4.700)
--- ------ --- ------

Niet-GAAP Aangepast EBITDA $580 $(436) $916 $(830)

Niet-GAAP Aangepast EBITDA,
percentage van inkomsten 8,8% -9,1% 7,1% -8,8%


31 maart 31 maart lopend jaar lopend jaar

Niet-GAAP EPS (in $ 000'en,
behalve per aandeel) 2016 2015 BJ16 BJ15

Netto verlies toerekenbaar aan
gewone aandeelhouders $(1.921) $1.387 $(4.048) $(828)
------- ------ ------- -----

Netto rentelasten 631 645 1.326 1.318

Inkomstenbelasting (5) 8 10 13 10

Afschrijvingen, aflossingen en
waardevermindering 1.376 984 2.565 2.125

Op aandelen gebaseerde
compensatie 273 526 629 601

Fusie en acquisitie kosten (1) - 434 - 434

Andere niet-contante kosten (2) 213 190 432 122

Eenmalige kosten (3) - 88 - 88

Eenmalige baten (verliezen) (4) - (4.700) - (4.700)
--- ------ --- ------

Niet-GAAP netto-inkomsten voor
gewone aandeelhouders $580 $(436) $916 $(830)

Gewogen gemiddelde uitstaande
gewone aandelen 10.271 10.144 10.266 10.126

Niet-GAAP winst (verlies) per
aandeel $0,06 $(0,04) $0,09 $(0,08)
===== ====== ===== ======


(1) De onderneming voltooide twee acquisities in 2014 en één in 2015.
De kosten voor fusie en acquisitie in voorgaande perioden zijn
onder meer ontslagvergoeding, afwikkelingskosten, reis-, advies-
en juridische kosten die niet zijn inbegrepen in de toegewezen
aankoopprijs. Deze kosten zijn vergoed in overeenstemming met de
Amerikaanse GAAP.

(2) Andere niet-contante kosten zijn onder andere reserves voor
veroudering van voorraden, winsten of verliezen, en niet contante
koerswisselingen.

(3) Eenmalige kosten omvatten zijn, maar zijn niet beperkt tot, het
proforma effect van de EBITDA van overgenomen bedrijven,
uitbesteding van de toeleveringsketen /uitvoering en
waardevermindering van bepaalde acquisitie activa.

(4) Eenmalige voordelen zijn onder andere terugbetaalde bedragen, die
door een aandeelhouder ontvangen zijn na aftrek van de daarmee
gepaard gaande kosten.

(5) Momenteel is het bedrijf heeft de onderneming belangrijke
Amerikaanse belastingverliescompensaties die gebruikt kunnen
worden om toekomstig belastbaar inkomen te vereffenen, behoudens
de beperkingen die zijn opgelegd door de Amerikaanse
belastingdienst. Echter, de onderneming is nog steeds onderworpen
aan de belastingen van de Amerikaanse staat, en aan bepaalde
niet-Amerikaanse belastingen.

Track Group Inc.


CONTACT: CONTACTPERSOON: Steve Hamilton, Chief Marketing Officer,877-260-2010 ext. 4004, steve.hamilton@trackgrp.com


Web site: http://www.trackgrp.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234