Standaardboete Amsterdam (onder)verhuren woningen niet altijd redelijk

De boete van Euro 12.000 die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan een man had opgelegd omdat hij zonder vergunning een vrijesectorwoning onderverhuurde, is onevenredig hoog. Daarom verlaagt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelf de boete in dit geval naar Euro 3.000. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (11 mei 2016).

Huisvestingsverordening
Op grond van de Amsterdamse Huisvestingsverordening legt het gemeentebestuur een standaardboete van Euro 12.000 op als iemand voor het eerst zonder vergunning een vrijesectorwoning (onder)verhuurt en daarmee de woning aan de woningvoorraad 'onttrekt'. In zijn algemeenheid is dit boetebedrag niet onevenredig, omdat woningonttrekking een urgent maatschappelijk probleem is en hoge boetes nodig zijn om afschrikwekkend effect te hebben, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam houdt geen rekening met de vraag of de vrijesectorwoning bedrijfsmatig of door een particulier zonder vergunning aan de woningvoorraad is onttrokken en of daaruit financieel voordeel is behaald. Ook de vraag of het om één of meerdere vrijesectorwoningen gaat is niet relevant bij het bepalen van de hoogte van boete. Deze omstandigheden zijn volgens de Huisvestingsverordening echter wel relevant bij het (onder)verhuren van een sociale huurwoning en kunnen dan reden zijn voor het opleggen van een lagere boete. Het gemeentebestuur heeft voor dit verschil in behandeling geen afdoende motivering gegeven, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Verlaging boete
Omdat de man in dit geval niet bedrijfsmatig handelde en ook geen financieel voordeel heeft gehad van de onderverhuur, is de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat de boete in dit geval onevenredig hoog is. Daarom verlaagt zij de boete tot Euro 3.000. Hiermee sluit de Afdeling bestuursrechtspraak aan bij het boetebedrag dat zou worden opgelegd als een particulier een sociale huurwoning, onder dezelfde omstandigheden, zonder huisvestingsvergunning zou (onder)verhuren.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De uitspraak met zaaknummer 201503691/1 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Sabine Heijstek-van Leussen via 070 - 426 4520 / 06 - 52 07 70 00 of Wendy van der Sluijs via 070 - 426 4812 / 06 - 23 31 75 06, persvoorlichters bij de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234