Omzet Novisource toegenomen in eerste kwartaal 2016

Nieuwegein, 6 mei 2016

In het eerste kwartaal van 2016 realiseerde het aan Euronext Amsterdam genoteerde Novisource een duidelijk hogere omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vrijwel alle werkmaatschappijen droegen bij aan deze toename van de omzet.

Het resultaat over het eerste kwartaal van 2016 was lager dan in het eerste kwartaal van 2015. Evenals in 2015 kwam het nieuwe jaar commercieel gezien aarzelend op gang. Veel opdrachtgevers startten hun projecten pas in de loop van januari. Daarnaast hebben de interne discussies die mede de aanleiding zijn geweest voor de leden van de Raad van Bestuur om hun functie ter beschikking te stellen invloed gehad op de operationele gang van zaken.
Eén en ander resulteerde in een EBITDA die over het eerste kwartaal 2016 licht negatief was. Wel vertoonde de ontwikkeling van het resultaat in maart een sterke verbetering ten opzichte van de voorgaande maanden.

Zoals bekend hebben zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur aangegeven bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zullen terugtreden. De met deze gebeurtenissen samenhangende kosten worden vooralsnog ingeschat tussen
Euro 300.000 en Euro 350.000 en zijn niet meegenomen in de EBITDA over het eerste kwartaal.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, Chief Executive Officer via Wouter Beuzel (Marketing, Communicatie & Investor Relations) op:
+31 (0)6 15 22 94 68
ir@novisource.nl

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy.
Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten.

Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen www.novisource.nl, www.diesis.nl of www.b-street.nl.

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234