Tussentijdse verklaring van WDP zaakvoerder over de periode 01.01.2016

Het volledige persbericht is beschikbaar via: http://www.wdp.be/sites/default/files/Press_release/9.%20WDP%20-%20PB%20Q1%202016%2004.05.2016_NL.pdf
________________

Het netto courant resultaat over Q1 2016 bedraagt 22,2 miljoen euro of 1,20 euro per aandeel, wat een stijging per aandeel inhoudt van 15% ten opzichte van Q1 2015.
WDP bevestigt zijn ambitie voor 2016 van een verwachte stijging van het netto courant resultaat (EPRA) met 4% tot 5,20 euro per aandeel (een stijging van 7%, exclusief eenmalige items in 2015).
_________________

Het netto courant resultaat per aandeel1 over Q1 2016 stijgt met 14,9% tot 1,20 euro tegenover 1,04 euro in Q1 2015. Het netto courant resultaat over Q1 2016 bedraagt 22,2 miljoen euro, met name een stijging met 22,0% in vergelijking met Q1 2015 (18,2 miljoen euro), in lijn met het vooropgestelde budget voor 2016.

De bezettingsgraad2 bedraagt 95,9% op 31 maart 2016 (rekening houdende met het effect van de site die begin mei 2016 is vrijgekomen bij het vertrek van huurder V&D te Nieuwegein in Nederland), tegenover 97,5% per einde 2015. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,5 jaar (inclusief zonnepanelen).

Op 31 maart 2016 bedraagt de schuldgraad 56,0% tegenover 55,7% per 31 december 2015. De reële waarde van de portefeuille3 bedraagt 2.002,7 miljoen euro in vergelijking met 1.930,0 miljoen euro eind 2015.

De NAV (EPRA)4 bedraagt 46,3 euro op 31 maart 2016, tegenover 44,9 euro op 31 december 2015.

De Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP opteerde er eind april 2016 voor om opnieuw de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden, waarbij de uitgifteprijs 73,00 euro bedraagt, hetgeen een korting inhoudt ten opzichte van de slotkoers van gisteren 3 mei 2016 van 8,8%. De aandeelhouders kunnen tot en met 13 mei 2016 hun keuze bekendmaken bij hun financiële instelling. De verwachte opbrengsten van het keuzedividend zullen onmiddellijk worden aangewend ter financiering van de aangekondigde projecten.

Bij de start van 2016, stelde WDP zijn nieuwe groeiplan 2016-20 voor, dat een uitbreiding van de portefeuille met 1 miljard euro tot 3 miljard euro over de periode 2016-20 vooropstelt gekoppeld aan een verhoogde rentabiliteit onder de vorm van een stijging in het netto courant resultaat per aandeel van gemiddeld circa 5% per jaar.

WDP kondigt verschillende nieuwe investeringen aan: enerzijds wordt in Nederland het partnership met The Greenery versterkt via een nieuwe sale and rent back-transactie (inclusief herontwikkelingsproject), alsmede zijn nieuwe zonneprojecten gelanceerd voor verschillende klanten met een geïnstalleerd vermogen van in totaal 10 MWp; anderzijds treft WDP momenteel in België voorbereidingen voor drie nieuwbouwprojecten van ruim 30 miljoen euro.

Het totaal geïdentificeerd investeringsvolume in het kader van dit groeiplan 2016-20 bedraagt hiermee heden circa 115 miljoen euro. Het betreft een gevarieerd pakket aan investeringen in de verschillende kernmarkten, met name een combinatie van acquisities, voorverhuurde nieuwbouwprojecten met nieuwe en bestaande klanten en een verdere uitbouw van het zonnepanelenpark.

In lijn met de aankondiging bij de publicatie van de jaarresultaten van 2015, bevestigt WDP de verwachte stijging van het netto courant resultaat per aandeel voor 2016 met 4% tot 5,20 euro (een stijging van 7%, exclusief eenmalige items in 2015). Op basis hiervan wordt een dividend voor 2016 (uitbetaalbaar in 2017) vooropgesteld tot 4,20 euro bruto per aandeel, opnieuw een stijging en dit met 5% ten opzichte van 2015, gebaseerd op een uitkeringspercentage van circa 80%.

Geplaatst in:

Voetnoten:
1 Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 18.507.260 gedurende Q1 2016.
2 De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.
3 De portefeuillewaarde is samengesteld uit de vastgoedbeleggingen, vastgoedbeleggingen in ontwikkeling voor eigen rekening met het oog op verhuring, activa bestemd voor verkoop en de fair value van de zonnepanelen. Indien de zonnepanelen buiten beschouwing gelaten worden, bedraagt de portefeuillewaarde 1.917,2 miljoen euro tegenover 1.844,0 miljoen euro eind 2015.
4 Financiële prestatie-indicator berekend volgens de Best Practices Recommendations van EPRA (European Public Real Estate Association). Zie ook www.epra.com.

WDP

plaats:
Benelux

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234