VEH: verzekeraars moeten AOW-gat in woonlastenverzekering dichten

De einddatum van woonlastenverzekeringen die voor 2015 zijn afgesloten, sluit niet aan bij de steeds hogere AOW-leeftijd. Een woonlastenverzekering keert uit bij inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met zo'n verzekering kunnen gedurende een bepaalde periode (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten worden betaald. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de meeste verzekeringen deze risico's dekken tot 65 jaar, terwijl de AOW-leeftijd gestaag oploopt tot 67 en in de toekomst waarschijnlijk boven de 71 jaar uitkomt. Langer moeten doorwerken betekent dus het voortijdig wegvallen van de verzekering. De vereniging vindt dat verzekeraars actief hun nietsvermoedende verzekerden moeten informeren over het ontstane gat en met oplossingen moeten komen om dit te dichten. Nieuwe polissen moeten, zoals ING nu doet, automatisch en flexibel een AOW-leeftijd verhoging door de overheid volgen.

Verzekeraars moeten in actie komen

Vereniging Eigen Huis wil af van de gemakzuchtige houding van de verzekeraars die alleen voor nieuwe verzekeringen de einddatum op 67 jaar stellen. Ook houders van zo'n nieuwe polis zullen in de toekomst waarschijnlijk een aantal jaren onverzekerd blijken te zijn. Verzekeraars moeten hun polishouders proactief informeren over de gevolgen van het opschuiven van de AOW-leeftijd en een voorstel doen om het gat te dichten. Voor de beperkte groep mensen die al uitgekeerd krijgt uit de woonlastenverzekering en voor wie de uitkering op 65- jarige leeftijd dreigt te stoppen moet een regeling komen.

Nieuwe gezondheidstoets of zelfs nieuw huis

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat verzekerden alleen de eindleeftijd van hun verzekering kunnen verhogen als zij weer een nieuwe verzekering afsluiten. Hierbij wordt opnieuw de gezondheid beoordeeld. Als die inmiddels verslechterd is, heeft dat grote gevolgen voor de premie en de verzekerbaarheid. Bij Cardif is verlenging zelfs alleen mogelijk als ook een nieuwe woning wordt gekocht.

Soortgelijke problematiek

Ook in aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die werkgevers voor hun werknemers sluiten staat misschien nog een onjuiste pensioenleeftijd. Een soortgelijke problematiek speelt bij losse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

Voor meer informatie:

Vereniging Eigen Huis
afdeling Pres en Publiciteit
Manon van Essen
tel 033-4507688 (doorgeschakeld na kantooruren)
pers@eigenhuis.nl

Vereniging Eigen Huis

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234