‘Gezondheid Tweede Kamerleden in gevaar’

Onderzoek toont te hoge elektromagnetische straling in parlementsgebouw

Den Haag, 28 april 2016 - Kamerleden worden in het Tweede Kamergebouw in Den Haag blootgesteld aan een te hoge dosis elektromagnetische straling, zo blijkt uit onderzoek. Daarom lopen ze een verhoogd risico op gezondheidsklachten, zoals onvruchtbaarheid, diabetes, Alzheimer en kanker. Ook de kinderen van politici en ambtenaren lopen gevaar omdat direct onder twee zendmasten op het dak van de Tweede Kamer een kinderdagverblijf is gevestigd.

Dat stelt de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, die het onderzoek heeft laten uitvoeren. De stichting liet een gespecialiseerd bureau in maart metingen doen naar de vermogensdichtheid van hoogfrequente elektromagnetische straling van zendmasten en steunpunten voor mobiele telefonie, wifi en draadloze telefonie op een viertal werkplekken en in de directe omgeving daarvan.
Op die werkplekken werden stralingsniveaus tot 3000 microwatt per vierkante meter gemeten, voornamelijk afkomstig van twee plafondantennes in de hal, die als steunzender voor mobiele telefonie fungeren. Daar reikt het stralingsniveau tot 150.000 microwatt per vierkante meter. De aanwezige wifi-straling zorgde voor uitschieters tot boven de 1000 microwatt per vierkante meter. Op de werkplek met de minste straling werden nog niveaus tot 200 microwatt per vierkante meter gemeten.
Hoewel de Nederlandse veiligheidslimiet van 10.000.000 microwatt per vierkante meter niet wordt overschreden, overschrijden deze waarden fors de niveaus die internationale wetenschappelijke onderzoekers en instanties als veilig zien. Zo adviseert de Raad van Europa een bovengrens van 106 microwatt per vierkante meter en gaat de SBM-2015 (Standard der Baubiologische Messtechnik) richtlijn voor bouwbiologie uit van maximaal 10 (veilig) tot 1000 (extreem zorgelijk) microwatt.
,,De Nederlandse veiligheidsnorm kijkt alleen naar de opwarmingseffecten op het lichaam, terwijl uit duizenden wetenschappelijk publicaties blijkt dat straling ook allerlei biologische processen beïnvloedt," legt Peter van der Vleuten van het kenniscentrum uit.

Blootstelling aan elektromagnetische straling wordt wereldwijd in verband gebracht met allerlei gezondheidsklachten zoals elektrohypersensitiviteit (EHS), slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, nervositeit en concentratieproblemen. Maar ook met onvruchtbaarheid en neurodegeneratieve aandoeningen als Alzheimer. Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in 2011 dat zendsignalen van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn.
De wetenschappers brengen de verhoogde blootstelling ook in verband met de explosieve stijging van astma, allergie en ADHD onder kinderen en burn-outklachten onder werknemers. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt verder dat laag frequente magnetische velden de kans op leukemie vergroten.
Onlangs toonden wetenschappers in de Saoedische hoofdstad Riyad een verband aan tussen een verhoogde kans op diabetes onder schoolkinderen en de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische golven van zendmasten voor mobiele telefoons. Daar werden stralingsniveaus gemeten van 19 en 96 microwatt per vierkante meter.
Van der Vleuten is ook bezorgd over het kinderdagverblijf in het Tweede Kamergebouw. ,,Dat zit direct onder twee zendmasten. Dat is vragen om problemen," stelt hij. Hij wijst op wetgeving in Frankrijk, waar sinds vorig jaar het gebruik van wifi in de kinderopvang verboden is vanwege de elektromagnetische straling. Van der Vleuten heeft de Kamerleden geïnformeerd over het onderzoek, maar nauwelijks reactie gekregen. ,,Struisvogelgedrag," noemt hij dat. ,,Hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen is in het geding en dan nog steken ze hun kop in het zand."

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van der Vleuten van de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
Mob: 06-51578934
E-mail: peter@vandervleuten.net.
Het onderzoeksrapport is op aanvraag toe te zenden.

Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234