Utrecht mocht vergunning prostitutieboten 'oude' Zandpad intrekken

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht mocht de vergunning van Wegra Utrecht B.V. voor de exploitatie van ruim twintig prostitutieboten aan het Zandpad intrekken. Dit geldt ook voor de vergunning voor de exploitatie van prostitutieramen in negen panden van Wegra aan de Hardebollenstraat. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 april 2016). Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Aanwijzingen
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht het gemeentebestuur de vergunningen intrekken, omdat het aanwijzingen heeft dat er "een gerede kans bestaat" dat in de toekomst slachtoffers van mensenhandel in raamprostitutiebedrijven van Wegra zullen werken. Het gemeentebestuur heeft zich hierbij gebaseerd op strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel. Uit deze onderzoeken blijkt dat zich aan het oude Zandpad veel signalen van mensenhandel hebben voorgedaan. Zowel de managers als de beheerders en de exploitanten van Wegra hebben niet adequaat gereageerd op deze signalen van mensenhandel die zij hebben waargenomen of hadden moeten waarnemen. Ook heeft Wegra nagelaten de politie of de gemeente over deze signalen te informeren. Gelet hierop heeft het gemeentebestuur zich op het standpunt mogen stellen dat het onvoldoende vertrouwen heeft dat in de toekomst geen mensenhandel meer zal plaatsvinden in raamprostitutiebedrijven van Wegra.

Zandpad
In juli 2013 trok het gemeentebestuur de vergunningen in van de exploitanten van alle prostitutieramen in Utrecht. In september 2015 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Het Nieuwe Zandpad' vast. Dit bestemmingsplan maakt nieuwe raamprostitutie mogelijk dicht bij de oude locatie aan het Zandpad, maar dan haaks op de oever van de Vecht. De gemeenteraad wil op deze nieuwe plek alle raamprostitutie in de gemeente Utrecht concentreren. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak loopt nog een beroepsprocedure tegen dit bestemmingsplan.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De uitspraak met zaaknummer 201406797/1 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kun je contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Sabine Heijstek-van Leussen via 070 - 426 4520 of 06 - 52 07 70 00 of mr. Wendy van der Sluijs, via 070 - 426 4812 of 06 - 23 31 75 06.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234