EMC kinderen voorbereiden op passend onderwijs: informatiebijeenkomst

Stichting Milo nodigt ouders en verwijzers uit voor een informatiebijeenkomst op zaterdag 21 mei of dinsdag 24 mei in het KLIN(c) Atelier aan de Deken Baekersstraat 10 in Schijndel. Kinderen met ernstige meervoudige communicatiebeperkingen (EMC) van 3-12 jaar kunnen op 5 september 2016 samen met hun netwerk starten met de voorbereiding van de stap naar passend onderwijs.

In de informatiebijeenkomsten vertellen ook ouders over hun ervaringen met het KLIN(c) programma. Zoals Jolanda, de moeder van Jelle: "Bij de start van dit programma was Jelle vijf jaar. We zijn een jaar verder. Als Jelle nu iets wil, dan kan hij dit duidelijk maken via foto's, de plankast of de pictomap en we gaan steeds meer met de iPad doen. Jelle kan zichzelf beter redden, hij is gelukkiger en hij heeft nu meer kansen om actief mee te doen."

Het KLIN(c) programma bestaat naast thuisbehandelingen uit drie periodes van 12 weken waarin het kind (met uitzondering van woensdag) vier dagen per week van 8.30 - 15.30 uur in het KLIN(c) Atelier in Schijndel aan de slag gaat met behandelaars. KLIN(c) staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. Dit behandelprogramma is via Stichting Milo ontwikkeld door prof. dr. Hans van Balkom in samenwerking met Kentalis, Stichting Radar (Maastricht) en de Radboud Universiteit.

In een KLIN(c) traject wordt een fundament aangelegd voor verdere taalverwerving, voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en beginnende vormen van geletterdheid. Maar ook de aandacht, concentratie, zelfvertrouwen en zelf inzicht van het kind verbetert. Het kind ziet meer samenhangen, patronen en relaties tussen gebeurtenissen en activiteiten.

KLIN(c) is een programma voor vroeg- en voorschoolse educatie. Meer informatie vindt u op www.stichtingmilo.nl. Uiterlijk 18 mei 2016 kunt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst via info@stichtingmilo.nl onder vermelding van de volgende gegevens: dag van uw keuze: zaterdag 21 (10.00-12.30 uur) of dinsdag 24 mei (19.30-22.00 uur); uw naam (en naam van uw organisatie en uw functie indien van toepassing); uw adresgegevens en telefoonnummer.

AANVULLENDE INFORMATIE
Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC).
Wij organiseren onze diensten aanvullend aan en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Geplaatst in:

Contactpersoon:
Maya Thieme, Team Marketing en communicatie | 06 1115 8577 | mayathieme@stichtingmilo.nl

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie

plaats:
Schijndel

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234