Oorlogsslachtoffers komen symbolisch tot leven op 2 mei

De start van de Nationale Herdenkingsweek vindt dit jaar plaats op het Nationaal Ereveld Loenen. Hier wordt met het project 'Ereveld Vol Leven' een totaal nieuwe manier van herdenken geïntroduceerd. Honderden gesneuvelde militairen en omgekomen burgers zullen symbolisch 'tot leven komen'.

Maandagmiddag 2 mei nemen 300 mensen achter de grafstenen plaats op het ereveld en geven zo de gestorvenen symbolisch een gezicht. Een gezicht dat overeenkomt met de leeftijd en het geslacht van diegene die er begraven is. De vaak jonge levens, die normaal alleen als cijfers en letters op een grafsteen staan, worden ineens mensen zoals jij en ik. We zien mensen die dachten nog een heel leven voor zich te hebben. Totdat het oorlog werd. Deelnemers aan een besloten editie in juni 2015 waren diep onder de indruk van deze manier van herdenken.

Verborgen verhalen zichtbaar maken
Initiatiefnemers en regisseurs Nathalie Toisuta en Dennis Brussaard vroegen zich al langer af hoe je van jongere generaties kan verwachten dat zij zich verbinden met het verlies door oorlog, terwijl de Tweede Wereldoorlog meer dan 70 jaar geleden is. Het project 'Ereveld Vol Leven' levert hieraan een belangrijke bijdrage. Toisuta: "Vanuit mijn eigen Molukse achtergrond is het me zó duidelijk geworden hoe samenlevingen uit elkaar vallen door oorlog en hoe lang dit doorwerkt in nieuwe generaties. Het is mijn missie om verborgen verhalen zichtbaar te maken." Brussaard: "Toen ik het ereveld in Loenen voor het eerst bezocht, trof mij het verlies van de jonge levens die er liggen begraven. Ik vroeg mij af hoe mijn kinderen zich verhouden tot dit verlies. Die verbinding kun je eigenlijk alleen maar krijgen door het verlies te verbeelden." Toisuta en Brussaard vonden een partner voor hun nieuwe herdenkingsconcept in de Oorlogsgravenstichting. Samen met directeur Gel Flieringa realiseerden zij Ereveld Vol Leven.

Verhalen achter de graven
Bezoekers van de herdenking op het Nationaal Ereveld Loenen zullen onder meer de volgende verhalen gaan beleven: achter de grafsteen van verzetsleider Johannes Le Griep staat zijn kleinzoon, die zich aanmeldde om zijn opa een gezicht te geven. Een opa die 29 jaar geworden is. Achter de grafstenen van het joodse echtpaar Wijler-Kolthoff staan een man en een vrouw die dit echtpaar representeren. Het echtpaar pleegde zelfmoord toen ze hoorden dat hun dochters in de onderduik verraden waren en op transport waren gesteld. Achter de steen van Timo Smeehuizen staat een jonge militair. Smeehuizen was in Afghanistan voor zijn eerste vredesmissie. Hij kwam op 20-jarige leeftijd om het leven door een zelfmoordaanslag. Ook heeft zich een 92-jarige man als bezoeker aangemeld. Hij wil nog één keer het graf van zijn tweelingbroer bezoeken, met daarachter een jonge jongen die symbool staat voor zijn omgekomen broer.

Uitnodiging
U bent van harte welkom om bij deze herdenking aanwezig te zijn.

Wanneer? Maandagmiddag 2 mei 2016, inloop vanaf 14:00 uur, start openingsceremonie 15:00 uur
Waar? Nationaal Ereveld Loenen, Groenendaalseweg 64, 7371 EZ Loenen

Voor vragen over dit project of voor aanmelding voor de pers, bel Nathalie Toisuta - nathalie@tellastory.nl - 06 11 36 38 34. Kijk ook op www.ereveldvolleven.nl en www.ereveldvolleven.nl/persoonlijke-verhalen

Voor vragen over de Oorlogsgravenstichting belt u Hélène Briaire -hbriaire@ogs.nl - 06-13967511

Voor de presskit met rechtenvrij foto- en videomateriaal kijkt u hier: http://ereveldvolleven.nl/pers

NATIONAAL EREVELD LOENEN
Nationaal Ereveld Loenen valt onder het beheer van de Oorlogsgravenstichting. Een ereveld met bijna 4.000 Nederlanders omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog maar ook tijdens vredesmissies daarna. Militairen en burgers liggen hier naast elkaar. De Oorlogsgravenstichting wil verhalen van oorlogsslachtoffers verder vertellen en hiermee de vrede onderhouden. Buiten Nationaal Ereveld Loenen beheert de Oorlogsgravenstichting circa 50.000 Nederlandse oorlogsgraven over de hele wereld en gedenkt ca. 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers door monumenten.
Dit evenement werd mede gesteund door het vfonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Janivo Stichting.

De verhalen achter de grafstenen staan centraal in de RTL4-documentaire 'Ereveld Vol Leven: Achter elke steen een verhaal', die uitgezonden zal worden op woensdagavond 4 mei van 21.40 tot 22.30 uur bij RTL4.

Oorlogsgravenstichting

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234