Millennium-generatie verwacht spaargeld te moeten inzetten voor later

http://www.blackrock.nl

                                BlackRock Investor Pulse onderzoek

Amsterdam, 20 april 2016 - Pensioen opbouwen heeft voor de meeste Nederlanders geen prioriteit. Bovendien vindt de helft van de Nederlanders de materie lastig, tegen 39% in de rest van Europa. Dat komt mede omdat we in ons land de zekerheid kennen van de AOW. Daarom maken relatief weinig mensen zich zorgen dat ze na hun pensionering niet rond kunnen komen. Nederlanders gaan er daardoor vaak voetstoots vanuit dat ze genoeg geld hebben om hun oude dag door te komen. Dit blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van BlackRock onder 31.000 mensen in 20 landen.

"Sparen of beleggen voor een comfortabele oude dag heeft geen voorrang. Nederlanders willen als ze met pensioen gaan een gemiddeld inkomen van Euro27.400 ontvangen en 41% heeft er vertrouwen in dit niveau ook te zullen halen.", Aldus Bob Hendriks, hoofd Retail Nederland en Scandinavië van BlackRock. In 2014 toen het laatste onderzoek werd gehouden, lag dat percentage nog op 49%.

Driekwart van de Nederlandse respondenten die nog niet (volledig) met pensioen zijn, erkent wel dat ze naast hun AOW behoefte zullen hebben aan andere bronnen van inkomsten, zoals een aanvullend pensioen of spaargeld. De millennium-generatie verwacht, dankzij de onzekerheid over ons pensioenstelsel, duidelijk minder van de huidige regelingen (32% tegen 41% in totaal), zo blijkt uit de enquête. 47% van de millennium-generatie denkt later ook spaargeld te moeten inzetten als bron van inkomsten als ze met pensioen zijn.

"Nederlanders moeten hun financiële toekomst meer in eigen hand nemen", zegt Bob Hendriks van BlackRock. "Met een terugtredende overheid en groeiende onzekerheid over de collectieve pensioenpotten, zullen steeds meer Nederlanders zelf een extra appeltje voor de dorst op moeten bouwen. Beleggen zou een onderdeel van hun financiële instrumentarium moeten zijn. Dat geldt zeker voor de millennium-generatie, aangezien zij als ze het goed aanpakken het meeste effect kunnen hebben op hun financiële toekomst."


Over BlackRock
BlackRock is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten, risicobeheer en adviesdiensten voor institutionele en particuliere cliënten. Het totaal beheerd vermogen (AUM) van BlackRock bedroeg per 31 maart 2016 USD 4.737 miljard. Met een brede reeks producten, waaronder mandaten, beleggingsfondsen, iShares(r) Exchange Traded Funds (ETF's) en andere gepoolde beleggingen, helpt BlackRock cliënten over de hele wereld om hun beleggingsdoelen te bereiken en adequate oplossingen te vinden. Via BlackRock Solutions(r) biedt BlackRock aan een groot aantal institutionele cliënten ook risicobeheer, strategisch advies en een enterprise investment-systeem. De firma telde per 31 maart 2016 ca. 13.000 medewerkers in meer dan 30 landen en is prominent aanwezig in alle grote wereldwijde markten, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië, het Midden-Oosten en Afrika. Zie voor meer informatie de website: www.blackrock.nl.

BlackRock Investor Pulse onderzoek
Het BlackRock Investor Pulse onderzoek is één van de grootste wereldwijde onderzoeken op het gebied van spaargeld en beleggingen onder 31.000 mensen in 20 landen: Amerika en Canada,; In Europa in Belgie, Frankrijk, Duitsland, Italie, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk; in Latijns-Amerika in Brazilie, Chili, Colombia en Mexico; in Azie in China, Hong Kong, India, Japan, Singapore en Taiwan. De Nederlandse groep respondenten bestond uit 1000 personen. Er zijn geen inkomens- of vermogenskwalificaties gesteld bij het selecteren van de respondenten voor dit onderzoek, waardoor het onderzoek een representatieve weergave geeft van de populatie van elk land. Het onderzoek werd uitgevoerd door BlackRock in samenwerking met Cicero, een onafhankelijk onderzoeksbureau, en vond plaats in augustus en september 2015.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

(c) 2016 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. EMEACC-0212

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Astrid Overeem
+31 20 549 5213
Astrid.overeem@blackrock.com

BlackRock

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.blackrock.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234