Vertrouwen in kwaliteit financieel advies daalt

http://www.blackrock.nl
BlackRock Investor Pulse onderzoek

Amsterdam, 20 april 2016 - Nederlanders onderschatten het rendement dat zij kunnen behalen met beleggen en vinden geld stoppen in aandelen en obligaties zelfs een beetje eng. Dat blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van BlackRock waaraan ruim 31.000 mensen uit 20 landen deelnamen. Bijna 60% van de Nederlanders zien beleggen als gokken. Dit heeft wellicht te maken met de oer-Hollandse uitdrukking 'een gokje op de beurs wagen'.


"Ook jongeren, die veel positiever zijn over de financiële toekomst dan 35-plussers, zien weinig heil in beleggen", zegt Bob Hendriks, hoofd Retail Nederland en Scandinavië van BlackRock. Als deze groep wordt voorgerekend dat een belegging in 2005 van 1000 euro in aandelen nu zou zijn gegroeid tot 1851 euro en dat de reële waarde van 1000 euro spaargeld in tien jaar zou zijn geslonken tot 988 euro, zegt slechts 16% van hen dat ze het grootste gedeelte van zo'n bedrag in aandelen zou investeren. "Dat kan ook te maken hebben met het feit dat slechts één op de zeven Nederlanders gebruik maakt van professioneel financieel advies, het laagste niveau van heel Europa. Onze zuinige volksaard zou hier een rol kunnen spelen want de kosten van advies wordt het vaakst genoemd als reden om geen adviseur meer in te schakelen", aldus Hendriks.

Nieuwe regelgeving zoals het algehele verbod op retrocessie heeft niet bijgedragen aan meer vertrouwen in de sector. Liefst 19% van de geënquêteerden geeft aan minder vertrouwen te hebben in de kwaliteit van het financiele advies dan voor de afschaffing van de retrocessie. "Opvallend genoeg winnen Nederlanders ook minder vaak dan in andere Europese landen financiële informatie in bij vrienden of familie of uit kranten. Als het gaat om online zoeken naar informatie over sparen en beleggen, loopt Nederland wel weer in de pas met de rest van Europa. De geënquêteerden die professioneel worden bijgestaan, vinden trouwens dat hun adviseurs waar voor hun geld bieden", zegt Bob Hendriks.

De gehele financiële sector is trouwens de imagoklap van de financiële crisis niet te boven. Maar één van de vijf Europeanen zegt zijn of haar bank te vertrouwen, blijkt uit het onderzoek. De reputatie van vermogensbeheerders en investment management bedrijven, is nog niet hersteld. Slecht 5% van de ondervraagden heeft een goed gevoel bij deze instellingen.

Positief is dat binnen de millennium-generatie, steeds meer mensen vinden dat financiële instellingen hen kunnen helpen hun doelen te bereiken. Dit geldt ook voor mensen die al gebruik maken van een adviseur en de groep vermogenden.


Over BlackRock 

BlackRock is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten, risicobeheer en adviesdiensten voor institutionele en particuliere cliënten. Het totaal beheerd vermogen (AUM) van BlackRock bedroeg per 31 maart 2016 USD 4.737 miljard. Met een brede reeks producten, waaronder mandaten, beleggingsfondsen, iShares(r) Exchange Traded Funds (ETF's) en andere gepoolde beleggingen, helpt BlackRock cliënten over de hele wereld om hun beleggingsdoelen te bereiken en adequate oplossingen te vinden. Via BlackRock Solutions(r) biedt BlackRock aan een groot aantal institutionele cliënten ook risicobeheer, strategisch advies en een enterprise investment-systeem. De firma telde per 31 maart 2016 ca. 13.000 medewerkers in meer dan 30 landen en is prominent aanwezig in alle grote wereldwijde markten, waaronder Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië, het Midden-Oosten en Afrika. Zie voor meer informatie de website: www.blackrock.nl.


BlackRock Investor Pulse onderzoek

Het BlackRock Investor Pulse onderzoek is één van de grootste wereldwijde onderzoeken op het gebied van spaargeld en beleggingen onder 31.000 mensen in 20 landen: Amerika en Canada,; In Europa in Belgie, Frankrijk, Duitsland, Italie, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk; in Latijns-Amerika in Brazilie, Chili, Colombia en Mexico; in Azie in China, Hong Kong, India, Japan, Singapore en Taiwan. De Nederlandse groep respondenten bestond uit 1000 personen. Er zijn geen inkomens- of vermogenskwalificaties gesteld bij het selecteren van de respondenten voor dit onderzoek, waardoor het onderzoek een representatieve weergave geeft van de populatie van elk land. Het onderzoek werd uitgevoerd door BlackRock in samenwerking met Cicero, een onafhankelijk onderzoeksbureau, en vond plaats in augustus en september 2015.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2016 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. EMEACC-0215

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Astrid Overeem
+31 20 549 5213
Astrid.overeem@blackrock.com

BlackRock

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234