CO2-uitstoot steden 50 procent lager door stadswarmte

Stadswarmte draagt bij aan minder CO2-uitstoot. Nuon heeft uitgerekend dat er vorig jaar door gebruik van haar stadswarmte 194.611 ton minder CO2-uitstoot is geweest in vergelijking met individuele HR-ketels op gas. Deze reductie van CO2 is te vergelijken met het effect van zo’n 2 miljoen zonnepanelen. Dat zijn 460 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Klanten van Nuon kunnen nu zelf bekijken hoeveel CO2 zij in hun eigen huis hebben bespaard. Met de CO2 calculator zorgt Nuon ervoor dat bewoners met stadswarmte direct zien hoeveel kilogram CO2 ze bespaard hebben. Door in te vullen hoe groot het jaarverbruik was, wordt zichtbaar gemaakt hoeveel kilo CO2 mensen besparen. En hoeveel extra aantal zonnepanelen nodig geweest zouden zijn om dezelfde CO2-vermindering te realiseren als met stadswarmte. Een gemiddeld gezin verbruikt bijvoorbeeld zo’n 35 GJ per jaar, dat staat gelijk aan de CO2 besparing van 12 zonnepanelen. De methode van berekening die Nuon hanteert om de CO2-reductie te bepalen, is gevalideerd door TNO en volgt de landelijk geldende norm voor dit type berekeningen. De CO2 calculator is te vinden via http://co2-reductierapporten.nuon.com/

CO2 reductierapporten
In Nederland heeft Nuon, omgerekend naar woningen, 205.000 aansluitingen op stadswarmte. De consumenten en bedrijven die hierachter zitten hebben met elkaar de CO2-vermindering van 194.611 ton gerealiseerd. Nuon zorgt met de online publicatie van de CO2-reductierapporten voor relevante informatie per stadswarmteregio.

Nuon richt zich met stadswarmte op de regio’s Almere, Amsterdam, Arnhem-Nijmegen en Rotterdam. In deze regio’s werd in 2015 de volgende CO2-reductie bereikt:
• Almere: 50%
• Amsterdam: 46%
• Arnhem, Duiven en Westervoort: 77%
• Nijmegen: 71%
• Rotterdam: 78%

Overgang naar schonere warmte
Stadswarmte is een energievoorziening die gebruikmaakt van restwarmte die vrijkomt bij elektriciteitsopwekking of verbranding van afval. Nuon zorgt ervoor dat warmte die normaal gesproken in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt, wordt hergebruikt om woningen, bedrijven en instellingen in de omgeving te verwarmen en van warm water te voorzien. De bron van stadswarmte bepaalt de wijze waarop de CO2 wordt gereduceerd. Uit de cijfers blijkt dat de gebieden waar een afvalenergiecentrale de bron is, zoals in Rotterdam, Arnhem en Nijmegen de CO2 besparing hoger is. Stadswarmte speelt een grote rol in een schonere energievoorziening. In de overgangsfase van fossiele energiebronnen als gas en steenkool naar een meer duurzame warmtevoorziening, is het gebruik van restwarmte en duurzame bronnen niet weg te denken.

Over Nuon
Nuon is een energieonderneming die met ruim 4.400 medewerkers circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, energiegerelateerde producten, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon heeft in Nederland 2000 kilometer aan warmteleidingen, 251 windmolens, 2 waterkrachtcentrales, 1 biomassa centrale, 9 hoog rendement gascentrales en 1 kolencentrale. Nuon is onderdeel van Vattenfall.

Geplaatst in:

Nuon Mediarelaties, Ariane Volz
Tel.: 088 098 88 88, E-mail: mediarelaties@nuon.com, http://nuon.com/nieuws/
twitter: @Nuonnieuws

N.V. Nuon Energy

plaats:
Amsterdam
website:
http://nieuws.nuon.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234