MCNV organiseert seminar over Inclusie

Amsterdam, 19 april 2016

Op woensdagmiddag 20 april organiseert MCNV in de Amsterdamse Hortus een seminar over het thema "Challenges for Enabling Inclusion". Inclusie, ofwel het mogelijk maken dat gemarginaliseerde mensen in de samenleving gelijkwaardig kunnen participeren in onderwijs, gezondheidszorg en sociale ontwikkelingen, is door de VN uitgeroepen als overkoepelend thema in de Social Development Goals met de slogan 'Leave No One Behind'. MCNV heeft de afgelopen vijf jaar aan inclusie gewerkt met het Transition in the East Alliance (TEA) programma, waarvan tijdens het seminar de belangrijkste inzichten en geleerde lessen gedeeld zullen worden.

Ook wordt er een online publicatie geïntroduceerd met casestudies over inclusieve programma's die binnen het TEA programma ontplooid zijn. Deze publicatie biedt een breed scala aan verhalen en geleerde lessen uit de praktijk en is geschreven door de mensen die deze initiatieven zelf hebben vormgegeven en uitgevoerd: leden van dorps- en wijkorganisaties, lokale overheid en NGO staf in Georgië, Laos, Tajikistan, Sri Lanka en Vietnam.

Akke Schuurmans, TEA programmadirecteur, kijkt tijdens het seminar niet alleen terug op wat er met TEA geleerd is, maar zal ook ingaan op de uitdagingen voor de toekomst op het gebied van inclusie. Ook komen een aantal inclusiedeskundigen uit Azië en Afrika aan het woord die niet bij het TEA programma betrokken waren maar die in de toekomst verder samen verder willen werken op dit thema. Deze deskundigen zijn nu in Nederland omdat zij samen schrijven aan een 'Barefoot Guide on Inclusion'.

Deelnemende organisaties aan dit seminar zijn o.a. War Child, Liliane Fonds, Inclusion Lab, Light for the World, Athena Instituut (VU Amsterdam) en het directoraat Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.


Over TEA
MCNV was de afgelopen vijf jaar voorzitter van het TEA programma dat in vijf landen, waaronder Vietnam en Laos, actief is. TEA richtte zich op het versterken van kleine en grotere maatschappelijke organisaties, zodat deze nu beter steun kunnen verlenen aan gemarginaliseerde groepen waartoe ze zelf ook meestal behoren en druk kunnen uitoefenen op betere regelgeving. Door het verstrekken van microkredieten en de livelihood aanpak werden kansarme mensen in staat gesteld duurzaam in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ook hield TEA zich bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van gezondheidszorg en sociale diensten voor deze mensen.

Over MCNV
MCNV is een internationale netwerkorganisatie. Vanuit kantoren in Vietnam, Laos en Nederland werkt MCNV aan gezondheidszorg, voeding, duurzame productie en regulier onderwijs voor kinderen met een beperking. Alle activiteiten van MCNV zijn gericht op duurzame verbetering van de positie van kansarme groepen in de samenleving.

Geplaatst in:

MCNV

plaats:
Amsterdam
website:
http://mcnv.org

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234