Jaarverslag Novisource 2015: een jaar met twee gezichten

Een jaar met twee gezichten
Het jaar begon voor de meeste werkmaatschappijen moei¬zaam, maar later in het jaar trok de groei aan. Andere entiteiten startten het jaar juist goed, maar zagen in het tweede deel van het jaar vertraging van de groei. We kijken terug op een jaar met twee gezichten.

Verdubbeling omzet in twee jaar
Van interimbureau naar gespecialiseerd kennisbedrijf: deze al eerder ingezette strategie om de organisatie om te vormen is in 2015 vol doorgezet. Daarnaast verbeterde Novisource haar bedrijfsvoering, versterkte zij haar marktpositie en realiseerde zij schaalvoordelen. Het effect van dit beleid vertaalde zich in een verdubbeling van de omzet in twee jaar tijd en in een positief resultaat. Enkele kernpunten uit 2015 zijn:

Een sterke groei van de omzet met 32,5% tot Euro 55,7 miljoen (2014: Euro 42,0 miljoen)
Stijging brutowinst met ruim 23% naar Euro 5,2 miljoen in 2015 (2014: Euro 4,2 miljoen)
 Sterke focus op doelmarkten rendeert
 Uitbouw specialismen vanuit bestaande werkmaatschappijen meer zichtbaar
 Beheersing operationele kosten blijft belangrijk

Jaarverslag 2015 gepubliceerd
Vandaag is het geïntegreerde Jaarverslag over 2015 van Novisource N.V. gepubliceerd. Net als het verslag over 2014 betreft het een geïntegreerd verslag. Dat wil zeggen, het omvat zowel de financiële als niet-financiële prestaties over 2015.

'Change is constant'
Ontwikkelingen en veranderingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op. Daarnaast zijn de omvang en de impact van deze ontwikkelingen en veranderin¬gen steeds groter. Niet voor niets is het thema van het Jaarverslag 2015 dan ook 'Change is constant'. Met foto's uit verleden en heden, door interviews met onze medewerkers, maar ook op andere manieren, wordt die continue verandering en de rol van onze specialisten bij het omgaan met deze veranderingen uit het verslag duidelijk. Onze consultants met ruime branche-ervaring, diepe vakkennis én implementatiekracht zijn in toenemende mate de succesfactor bij en voor onze klanten.

Meer informatie op website
Het Jaarverslag van Novisource N.V. is beschikbaar op de website van Novisource. Overige documenten die betrekking hebben op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Novisource, waaronder de agenda, zijn beschikbaar vanaf 19 april 2016 op de website van Novisource. De Algemene Vergadering wordt gehouden op 1 juni 2016 in Nieuwegein.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Bram Schot, Chief Financial Officer
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy.

Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten.

Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of
www.b-street.nl.

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234