Boomfeestdag 14 maart: essentaksterfte + groendebat: 350 kids-2e kamer

Op 14 maart in gemeente Oldambt, Groningen

Boomfeestdag dit jaar in het teken van essentaksterfte en Groendebat

Op woensdag 14 maart aanstaande wordt de 62-ste editie van de Boomfeestdag gehouden. Naar verwachting doen 100.000 kinderen mee in ruim 290 gemeenten (75%) in Nederland en zij planten die dag met elkaar zo’n 200.000 bomen en struiken. Het landelijk startschot wordt gegeven in de gemeente Oldambt (Groningen).

Fractievoorzitters van de Tweede Kamer-partijen en lijsttrekkers uit Oldambt gaan, onder leiding van Boomfeestdag-voorzitter Albert Verlinde, in debat met 350 Oldambtster kinderen. Onder andere over de klimaatdoelen, het belang van natuureducatie in het onderwijs en over essentaksterfte. Dit omdat de week erop de gemeenteraad-verkiezingen zijn en er zo extra politieke aandacht is voor klimaat en het belang van groen.

In het kader van de Essenvervang-campagne van Staatsbosbeheer planten gedeputeerde Henk Staghouwer, burgemeester Pieter Smit, hoofd Staatsbosbeheer Groningen Rieks van der Wal en Albert Verlinde samen met de kinderen bomen in ‘De Hoogte’, het dorpsbos bij Heiligerlee, waar veel essen zijn verwijderd omdat ze aangetast waren door de essentaksterfte.

Operatie Boomfeestdag: Maak ’t buiten beter!

Voor veel gemeenten is komende tijd een spannende periode: worden de KLIMAATDOELEN-2020 gehaald? Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat niet alle gemeenten zich realiseren dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze klimaatdoelen. (zie ook de Klimaatakkoorden van Parijs en Rotterdam). De aanplant van bomen en bossen met kinderen is tweeledig:

-kinderen dragen bij aan het halen van de klimaatdoelen van de gemeente

-kinderen leren de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.


Dus…..tijd voor ’Operatie Boomfeestdag’; maak ’t buiten beter!”

Essentaksterfte

Staatsbosbeheer, de moederorganisatie van de Boomfeestdag, speelt een grote rol in Operatie Boomfeestdag, omdat ze de hulp van kinderen inroept om op Boomfeestdag-2018 een start te maken met de Essenvervang-campagne. Na andere boomziektes is het nu de essentaksterfte die de es bedreigt, mede door het veranderende klimaat. Essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. In verband met de veiligheid, verwijderen beheerders aangetaste essen in lanen van steden en dorpen én in bossen. In  samenwerking met Provincie Groningen, gemeente Oldambt en Staatsbosbeheer planten de honderden scholieren meer dan 1000 bomen in dorpsbos De Hoogte, als start van deze Essenvervang-campagne.

Bomen in Blauwestad

Nabij  de Wilgenborg in Blauwestad wordt de langste fiets-/voetgangersbrug van Europa aangelegd: de Blauwe Loper. Een nieuwe verbinding tussen Winschoten en Blauwestad over het Oldambtmeer, een ecologische zone, de snelweg A7 en het Winschoterdiep. Aan de voet van deze toekomstige brug wordt een Bomencirkel geplant door kinderen en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Geplaatst in:

Doelstelling Boomfeestdag
Kinderen van groepen 6 en 7 (9 t/m 11 jaar) op positieve wijze kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen, ze te leren dat bomen belangrijk onderdeel zijn van een duurzame leefomgeving en ze te laten inzien dat ze zélf een bijdrage kunnen en moeten leveren aan een groene, duurzame en dus leefbare wereld.
Daarom organiseert de Stichting jaarlijks, rond begin van de lente, de “Nationale Boomfeestdag”. Er wordt gestreefd naar het laten planten van minimaal één zelf geplante boom tijdens de basisschooltijd. Onderzoek leert dat dit vaak de eerste natuurervaring is, waardoor het nooit meer wordt vergeten. Met name ook omdat de kinderen samen met vriendjes/vriendinnetje tijdens schooluren in de grond mogen “wroeten”.

Voor info over:
• programma-van-de-dag: Peter Derksen (Stichting Nationale Boomfeestdag); 06 53 35 9046 of peter@boomfeestdag.nl
• essentaksterfte De Hoogte: Anja Zijlstra (Staatsbosbeheer): 06 – 30 40 39 42
• gemeente Oldambt: Erika van Drimmelen: 06 - 25 68 61 47
• Blauwestad: Suzanne Lammersen (Projectbureau Blauwestad) 06 – 52 76 16 09

Stichting Nationale Boomfeestdag

plaats:
Oldambt-Groningen
website:
http://www.boomfeestdag.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234