Eerste HBO-Talent beurs uitgereikt door IT-Staffing

IT student Sefa Küçükdemirci van de Hogeschool InHolland ontvangt vandaag de eerste beurs van de dutch digital delta Talent Grants. Onder toeziend oog van Minister Kamp (EZ) reikte oprichter Wessel van Alphen Sr. namens IT-Staffing op het jaarcongres van het Techniekpact de beurs van 2.500 euro uit.

Met dit beursprogramma wordt de instroom van nieuwe IT-professionals gestimuleerd. Het uitgereikte bedrag kan op maat ingezet worden, bijvoorbeeld voor het bekostigen van een vervolgopleiding, het bezoeken van een congres of het ontwikkelen van een commerciële toepassing. Naast IT-Staffing deelt ook het Opleidingsfonds voor de ICT-sector(CA-ICT) beurzen uit waarbij zij zich op het MBO richt. Deze beurs is een eerste stap in het beurzenprogramma van de Human Capital Agenda voor de ICT (HCA-ICT).

Instroom en mismatch
Er is een groeiend tekort aan ICT-ers, zo bleek ook uit het onderzoek 'Digitaal vakmanschap' dat onlangs is verschenen. "Als intermediair in de ICT zien we twee oorzaken voor dit tekort: Enerzijds is er onvoldoende instroom van nieuwe kandidaten, maar er vindt ook te weinig bijscholing plaats tijdens de loopbaan" volgens Bramjan Mulder, business analist bij IT-Staffing. Het voorkomen van mismatch is voor ons een reden om in te zetten op competenties. Dankzij de toepassing van het European Competence Framework (e-CF) kunnen we concrete ontwikkelstappen adviseren aan professionals en organisaties met betrekking tot Life Long Learning en het voorkomen van mismatch. De uitgereikte beurzen zijn natuurlijk gericht op instroom."

De motivatie van ondernemer Wessel Sr. van Alphen om een beurs beschikbaar te stellen is dat "deze beurs een signaal en een stimulans moet zijn om meer jonge mensen te enthousiasmeren en richting ICT te krijgen. Het mooie aan Sefa -de eerste student die deze beurs krijgt- is dat hij een goed voorbeeld is hoe je met doorzetten en met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel ver kan komen. Misschien wordt Sefa wel de nieuwe Steve Jobs!" aldus Van Alphen.

Behalve de uitreiking van ICT-beurzen (mbo, hbo, wo) zijn ook het stimuleren van de inzet van IT-professionals uit het bedrijfsleven als gastdocent en het oprichten van Centres of Excellence acties uit de Human Capital Agenda. Daarnaast zal ICT worden meegenomen als verbindend thema in de gezamenlijke Human Capital Agenda van de Topsectoren.

Over De Staffing Groep
De Staffing Groep gelooft dat de flexibele schil bij organisaties een steeds belangrijker rol gaat spelen om innovatie, slagkracht en flexibiliteit te garanderen. Zij wil organisaties helpen om deze flexibele schil optimaal in te zetten.
De Staffing Groep is met haar drie labels een van de grootste leveranciers van flexibele kennis en capaciteit van Nederland. Het grootste label is IT-Staffing, gespecialiseerd in detachering van IT-specialisten op vrijwel ieder vlak. IP-Staffing is expert op flexibel inzetbare professionals op het gebied van Human Resources, Legal, Financials, en Marketing en Communicatie. De consultants van GP-Staffing zijn gespecialiseerd in verschillende management- en beleidsterreinen en weten de weg in politiek-bestuurlijk Nederland.
De Staffing Groep had in 2015 een omzet van 420 miljoen euro en is gevestigd in Nieuwegein.

Over dutch digital delta
dutch digital delta is hét publiek private platform dat wetenschappers, bedrijfsleven en overheid met elkaar verbindt om innovaties in ICT te realiseren voor de verschillende topsectoren. Er wordt gewerkt met de onderzoeks- en innovatieprogramma's Commit2data en de Human Capital Agenda ICT. Via deze programma's komen samenwerkingen tot stand, wordt er kennis gedeeld en zijn er voor ondernemers en onderzoekers routes naar financiering te vinden. Om partijen te verbinden en innovaties aan te jagen is René Penning de Vries aangesteld als boegbeeld ICT van het Team ICT.

Human Capital Agenda ICT (HCA ICT)
Onder leiding van boegbeeld René Penning de Vries ontwikkelt het Team ICT een Human Capital Agenda ICT (HCA ICT), als onderdeel van het topsectorenbeleid. De HCA ICT is een actieplan om de behoefte aan voldoende, adequaat geschoold personeel de komende jaren te vervullen. De agenda wordt ontwikkeld en uitgevoerd door stakeholders uit het bedrijfsleven, de onderwijssector, overheid, sociale partners en brancheorganisaties. De doelstelling is een betere aansluiting tussen vraag en aanbod en het stimuleren van een 'Leven Lang Leren'. De acties bestaan onder andere uit de uitreiking van ICT-beurzen (mbo, hbo, wo), het stimuleren van de inzet van IT-professionals uit het bedrijfsleven als gastdocent en het oprichten van centres of excellence. Daarnaast zal ICT worden meegenomen als doorsnijdend thema in de gezamenlijke Human Capital Agenda van de Topsectoren.

voor meer informatie over deze grants kunt u contact opnemen met Bramjan Mulder via nummer 030-6001521.

De Staffing Groep

plaats:
Nieuwegein
website:
http://www.it-staffing.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234