PCOB-themadag en magazine om levenseinde bespreekbaar te maken

Ouderenorganisatie PCOB organiseert donderdag 21 april een themadag over levenseinde. Met een interactieve theatervoorstelling en dialooggesprekken wil de PCOB stimuleren dat senioren met elkaar van gedachten wisselen over de dood. Ook presenteert de PCOB deze dag ZinVol, een magazine om het gesprek over het thema verder aan te jagen.

PCOB-directeur Els Hekstra: "Praten over de dood geeft het leven meer betekenis. De PCOB wil daarom het tijdige gesprek over het levenseinde stimuleren. Bij de PCOB draait het om zingeving en een waardevolle oude dag. Ieder mens heeft vragen naar de zin van het bestaan. Als je ouder wordt of ernstig ziek bent, komen deze levensvragen vaker naar de oppervlakte. Door de uitwisseling van gedachten en eigen ervaringen over het leven en de dood ontstaan mooie gesprekken die verbinding opleveren. Bovendien blijkt dat praten over de dood rust biedt op het moment dat daadwerkelijk sprake is van een ernstige ziekte."

In dialoog
De PCOB zet zich al een aantal jaren met succes in om het gesprek over het levenseinde te stimuleren, binnen en buiten de eigen vereniging. PCOB is mede-initiatiefnemer van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde, een collectief van organisaties die het spreken over het levenseinde willen bevorderen. Dit jaar ontwikkelde de PCOB een dialoogmethode. Daarbij gaan mensen in kleine groepjes, in een ongedwongen en veilige sfeer, in dialoog over het thema levenseinde. De gesprekken worden geleid door getrainde gespreksbegeleiders en hebben een vast stramien. Vragen die aan bod komen zijn: 'Welke betekenis heeft het levenseinde voor u? Hoe kunt u van betekenis zijn tot het einde?' Deelnemers aan de themadag maken kennis met deze gespreksvorm, die daarna breder uitgerold wordt.

Magazine ZinVol
Rond het thema maakte de PCOB een speciaal tijdschrift: ZinVol. Met het magazine wil de organisatie senioren helpen levensvragen onder ogen te zien en ze bespreekbaar te maken. "Wat we willen of juist niet meer willen als het einde nabij is, blijft vaak onuitgesproken", zegt PCOB-directeur Hekstra. "Binnen de ouderenzorg is er gelukkig steeds meer aandacht voor het gesprek over het levenseinde, maar voor ouderen zelf is het een moeilijk onderwerp dat zij, net als ieder mens, het liefst voor zich uitschuiven. Het zou goed zijn om met en voor elkaar de verantwoordelijkheid te nemen en van gedachten te wisselen over elkaars wensen rondom het levenseinde." Magazine ZinVol bevat portretten van ouderen, achtergrondinformatie en tips om te helpen bij het waardevolle gesprek. Elke deelnemer aan de themadag ontvangt een kosteloos exemplaar, dat ook wordt bezorgd op alle huisadressen van de 80.000 leden tellende vereniging.

Theatervoorstelling
Theatergroep Bint speelt op de themadag speciaal voor de PCOB haar nieuwe integere theatervoorstelling In de Gloria. De voorstelling is gemaakt op basis van gesprekken met ouderen en met mensen die in hun werk (dagelijks) met de dood te maken hebben. Aan de voorstelling werkte een groep 65-plussers mee die hun verhaal vertellen. De oudste actrice is 87 jaar. De theatergroep won hiermee in 2015 de Afscheidsprijs. Na afloop van de voorstelling praat het publiek in groepjes door over het thema.

De themadag vindt plaats in Nijkerk.

Programma Themadag Levensvragen donderdag 21 april
10.30- 12.30 uur Dialoog Omgaan met levensvragen
13:00- 15:30 uur Theatervoorstelling In de Gloria

Locatie themadag
Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk

Geplaatst in:

U bent van harte welkom om de themadag bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het PCOB-verenigingsbureau via communicatie@pcob.nl of 038-422 55 88.

PCOB

plaats:
ZWOLLE
website:
http://www.pcob.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234