Aankondiging publicatie van de Algemene Rekenkamer op 20 april 2016

De Algemene Rekenkamer publiceert op woensdag 20 april a.s. onderzoeksrapport Aanpak van laaggeletterdheid.

De Algemene Rekenkamer brengt op woensdag 20 april 2016 een onderzoeksrapport uit naar het rijksbeleid dat gericht is op laaggeletterdheid onder volwassenen in Nederland tegengaan. Mensen die moeite hebben met taal en rekenen hebben een grote kans op achterstand in de maatschappij. Voldoende taal- en rekenvaardig zijn hangt samen met de mate waarin iemand succesvol kan participeren op de arbeidsmarkt. Degenen die deze vaardigheden onvoldoende beheersen zijn vaker werkloos, hebben een lager inkomen, een slechtere gezondheid en zijn politiek en maatschappelijk minder actief.

Het onderzoeksrapport bevat conclusies en aanbevelingen.
De bestuurlijke reactie van de minister van OCW, mede namens de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS, is samengevat opgenomen in het rapport en wordt integraal gelijktijdig met het rapport gepubliceerd op www.rekenkamer.nl.

De Algemene Rekenkamer begeleidt deze publicatie met een persbericht.
Het rapport, persbericht en de bestuurlijke reactie zijn op 20 april a.s. vanaf 15.30 uur terug te vinden op www.rekenkamer.nl.

Embargo-exemplaar
Journalisten die deze publicatie van de Algemene Rekenkamer onder embargo op 20 april om 13.30 uur willen ontvangen, kunnen dit opgeven via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl.

Persvoorlichter Joost Aerts (070 3424 189 / 06 2024 8703) is beschikbaar voor meer informatie.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234