Industry 4.0: bedrijven investeren jaarlijks ruim 900 miljard dollar

Industriebedrijven uit alle sectoren zetten wereldwijd in op Industry 4.0. Gezamenlijk investeren zij ruim 900 miljard dollar per jaar. De nadruk bij deze investeringen ligt op digitale technologieën zoals sensoren en connectiviteitsapparatuur en op software en applicaties. Dat blijkt uit het wereldwijde PwC-onderzoek 'Industry 4.0: Building the Digital Enterprise', waaraan meer dan 2000 bedrijven uit 9 industriesectoren in 26 landen hebben deelgenomen.

Bedrijven over de hele wereld willen jaarlijks 5 procent van hun omzet in digitalisering investeren, dit komt neer op 907 miljard dollar. "Zelfs wanneer de verwachtingen omtrent Industry 4.0 maar voor de helft worden gerealiseerd, wordt het speelveld de komende vijf jaar fundamenteel anders", aldus Michel Mulders, partner en Industry 4.0 leader bij PwC. De helft van de bedrijven verwacht hun investering binnen twee jaar terug te verdienen.

"Aan het einde van dit veranderingstraject zijn de succesvolle bedrijven échte digitale ondernemingen geworden, met fysieke producten aan de basis, aangevuld met digitale interfaces en op data gebaseerde, innovatieve diensten. Deze digitale ondernemingen werken samen met klanten en leveranciers binnen industriële digitale ecosystemen", zegt Mulders.

Data analytics dé aanjager van Industry 4.0
Ruim 80% van de bedrijven verwacht dat data analytics de komende vijf jaar significant invloed zal hebben op hun besluitvormingsprocessen. "Professioneel sturen op gegevens geeft waardevol inzicht in het gebruik van producten en maakt het mogelijk om duurzame klantrelaties op te bouwen," denkt Mulders. "Data analytics zorgt ervoor dat producten verder ontwikkeld kunnen worden en dat bedrijven hun diensten nauwkeuriger kunnen afstemmen op de behoeften van hun klanten."

Kennistekort: een belemmering voor Industry 4.0
De ondervraagde bedrijven zien bij de implementatie van Industry 4.0 niet zo zeer problemen op het gebied van technologie. De knelpunten zijn eerder een gebrek aan interne digitale cultuur, visie en scholing en een tekort aan specialisten. Zo leunt bijna 40% van de ondervraagde bedrijven op de analytische expertise van individuele werknemers, maar hebben zij geen specifieke afdeling voor data analytics. "Het is verstandig om intern de nodige kennis op te bouwen op het gebied van data analytics en digitalisering. Voor een succesvolle implementatie van Industry 4.0 is het niet voldoende om gegevens door individuele specialisten te laten verzamelen en analyseren," zegt Mulders. "Om de besluitvorming op gegevens te kunnen baseren, hebben bedrijven data pools, algoritmes en uitvoerbare aanbevelingen nodig die op professionele wijze tot stand zijn gekomen."

Uit het onderzoek komt nog een andere randvoorwaarde naar voren voor een succesvolle digitalisering: gegevensbeveiliging. "Digitale ecosystemen kunnen alleen functioneren wanneer alle deelnemers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit vergt een forse inspanning van bedrijven, forse investeringen in de beveiliging van hun systemen en heldere normen voor gegevensbescherming," waarschuwt Mulders.

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Galestien, persvoorlichter PwC, tel. 08879-24982 of email thomas.galestien@nl.pwc.com.

2. Bij PwC willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma's in 157 landen met meer dan 208.000 mensen. Bij PwC in Nederland werken ruim 4.400 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie

PwC

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pwc.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234