Europa verliest gevecht tegen de armoede, aldus hulporganisaties

Europa verliest het gevecht tegen de armoede, bevestigt rapport van 21 hulporganisaties van Caritas Europa.

"Als mijn kinderen niet thuis zijn dan zet ik de verwarming niet aan. Ook eet ik minder, want ik wil niet dat zij denken dat ik geen geld heb. Het moeilijkste vind ik dat ik ze niet kan geven wat ik zou willen, " zegt Fabrice tegen Secours Catholique - Caritas Frankrijk. Hij is een alleenstaande vader die gedeelde voogdij heeft over zijn drie kinderen. Hij moet rondkomen van 1100 euro per maand.

Hulporganisaties van het Caritas-netwerk, waaronder ook Cordaid, luiden de alarmklok over de stijgende armoede en inkomensongelijkheid in Europa.
De verregaande bezuinigingen van de afgelopen 8 jaar, bedoeld om economische groei te stimuleren en financiële stabiliteit te bevorderen, hebben de kloof tussen arm en rijk in Europa alleen maar vergroot en sociale voorzieningen uitgehold. Ook in Nederland! Dat blijkt uit de optelsom van 21 Caritas rapporten die samen het rapport End Poverty in Europe - Our solutions to make it happen vormen.

Caritas Europa en Cordaid presenteren dit Europees armoederapport op donderdag 14 april aan Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om 12.30 uur in Nieuwspoort. U bent van harte uitgenodigd. Hierbij zal ook het Nederlandse rapport dat o.a. gebruikt is voor dit Europese rapport gepresenteerd worden.

"Als Europa niet van koers veranderd, zal de volgende generatie ook veroordeeld zijn tot armoede," zegt Shannon Pfohman, hoofd van afdeling Policy en Advocacy van Caritas Europa.

Sinds 2010 (de start van EU 2020 strategie om armoede aan te pakken) zijn er 5 miljoen armen bij gekomen; zo haalt de EU nooit het eigen gestelde doel om in 2020 20 miljoen Europeanen uit de armoede te halen. Armoede wordt door Caritas gedefinieerd als een gebrek aan algemeen welzijn en een permanent gebrek aan financiële middelen. Wat leidt tot beperkte middelen en mogelijkheden waardoor mensen die in armoede leven vaak een slechte gezondheid hebben, vaker werkloos zijn en in slechte omstandigheden wonen. De groepen die het zwaarst getroffen worden zijn de langdurig werkelozen, de eenoudergezinnen, werkenden met een laag inkomen (working poor), kinderen, migranten en vluchtelingen.

Politiek adviseur van Cordaid Paul van den Berg: "De verzorgingsstaat worden steeds verder uitgekleed. Steeds meer mensen vallen buiten de boot. In die zin lijkt Europa bijna de Verenigde Staten wel."

De cijfers van het laatste rapport van het Centraal Planbureau bevestigt dat ook in Nederland in de volgende kabinetsperiode de kloof tussen arm en rijk toe neemt.

In het rapport 'End Poverty in Europe - Our solutions to make it happen' komen Caritas Europa en Cordaid met 18 concrete aanbevelingen om te voorkomen dat onze verzorgingsstaat nog verder wordt uitgekleed. Zoals het introduceren van een ' kind garantiefonds' zodat elk kind dat in armoede leeft gratis naar school/crèche kan, gratis gezondheidzorg kan krijgen, fatsoenlijk huisvesting en goede voeding. EU leden zouden moeten zorgen voor een basisinkomen genoeg om de armoede grens te verhogen en extreme armoede te voorkomen. En ze zouden het minimum inkomen moeten aanpassen zodat het risico om in armoede te vervallen, verkleind wordt.

Cordaid
Ontwikkelingsorganisatie Cordaid zet zich in voor gemeenschappen in fragiele landen, specifiek op het gebied van gezondheidszorg, voedselzekerheid en onderwijs. En creëert op innovatieve manieren kansen voor de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen. In Nederland helpt Cordaid mensen, die al langer aan de zijlijn staan, om weer in hun eigen bestaan te kunnen voorzien. Dat doet Cordaid door het aanjagen van coöperatief ondernemerschap: een innovatief concept waarbij mensen samen gaan ondernemen.

Caritas Europa
Caritas Europa is een Katholiek netwerk van 49 organisaties in 46 Europese landen. De leden helpen miljoenen mensen in nood. Caritas Europa heeft tot doel om mensen uit de armoede te halen door hen sterker te maken en door onrechtvaardige structuren en politiek aan te pakken die ervoor zorgen dat mensen in een machteloze positie vast blijven zitten.

Voor meer informatie en aanmelden voor de presentatie in Nieuwspoort of om het rapport onder embargo in te zien: Arjanne van der Bijl, persvoorlichter Cordaid, 06-42771378 en arjanne.van.der.bijl@cordaid.org
Adres Nieuwspoort: Lange poten 10 2511 CL Den Haag
Het rapport zal vanaf 14 april ook online te vinden zijn op www. caritascares.eu

Cordaid

plaats:
Den Haag
website:
http://www.cordaid.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234