Onderzoek: laaggeletterden vaker arm

Nieuwe tool spoort eenvoudig rekenproblemen op

Den Haag, 13 april 2016 - In Nederland kunnen 1,8 miljoen mensen slecht lezen, schrijven en/of rekenen. Deze laaggeletterden zijn veel vaker (langdurig) arm. Ze leven twee keer zo vaak onder de armoedegrens. Daarnaast hebben ze vaker een baan met een onzekere en lage arbeidsmarktstatus. Dit stelt Stichting Lezen & Schrijven op basis van binnenkort te publiceren onderzoek. Om specifiek mensen met rekenproblemen eenvoudig en snel op te sporen lanceerde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken de Rekenmeter.

Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken:
"Om goed mee te kunnen doen in Nederland is het heel belangrijk om taal én rekenen onder de knie te hebben. Het is mooi dat er nu een instrument is waarmee het niveau van de rekenkennis gemeten kan worden. Het is een fijn instrument voor mensen die hun rekenkennis willen verbeteren."

Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven:
"De relatie tussen armoede en laaggeletterdheid is zorgelijk. Er dreigt een tweedeling in de maatschappij te ontstaan. Dat willen wij voorkomen. Daarom is het gebruik van de Rekenmeter kosteloos voor alle organisaties. Wij gaan graag met organisaties in gesprek hoe de Rekenmeter het beste kan worden geborgd binnen de organisatie. Daarnaast bieden wij ook de lesmethode Voor 't zelfde geld aan. Daarmee helpen we mensen die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven om hun administratie op orde te brengen en te houden."

Indicatie rekenniveau binnen twaalf minuten
De Rekenmeter is een gratis online instrument dat bestaat uit zestien rekenopdrachten. Organisaties zoals gemeenten en schulphulpverleningsinstanties bepalen er binnen twaalf minuten mee of een cliënt mogelijk moeite met rekenen heeft. Het instrument is geschikt voor cliënten met een taalbegrip op mbo4-niveau. De rekenmeter is een vervolg op de Taalmeter die in 2013 ook door Jetta Klijnsma werd gelanceerd. Deze Taalmeter is inmiddels bijna 35.000 maal gebruikt. Van de gebruikers blijkt ruim 40% een taalprobleem te hebben.

Mede om deze reden voeren de ministeries van SZW/OCW/VWS in de periode 2016-2018 het actieplan Tel mee met Taal uit, gericht op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Harms van Stichting Lezen & Schrijven, 06 - 420 540 41of patrick@lezenenschrijven.nl. De belangrijkste conclusies van het onderzoek naar de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede zijn opgenomen als bijlage bij dit persbericht. Het volledige onderzoeksrapport verschijnt eind april 2016.  

Voor verzoeken aan staatssecretaris Klijnsma neemt u contact op met Mw. Karen Zandbergen van het Ministerie van Sociale Zaken, 06-46 27 11 68 of jzandbergen@minszw.nl.

Over Stichting Lezen & Schrijven
Reizen met het openbaar vervoer. Lezen van medicijnvoorschriften of ondertitels. Schrijven van een sollicitatiebrief. Voor 1 op de 9 Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend. Dan verdien je een tweede kans. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Heel Nederland leest en schrijft: dat is de missie van Stichting Lezen & Schrijven. We hebben feiten en cijfers paraat en maken laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij politiek en publiek. We werken aan het voorkomen ervan en organiseren taalscholing.

Stichting Lezen & Schrijven

plaats:
Den Haag
website:
http://www.lezenenschrijven.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234