Communicatieve competentie versterken bij EMB

Hans van Balkom geeft op 15 april tijdens het Siméacongres in Lunteren een masterclass over KLINC (Kinderen Leren Initiatieven nemen in Communicatie). In dit behandelprogramma van Stichting Milo voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) staat communicatieve competentie centraal bij de stimulering en ondersteuning van ontwikkelen en leren.

In de masterclass besteedt Hans van Balkom speciale aandacht aan taalverwerving, geletterdheid en vertel- en verhaalvaardigheid via Ondersteunde Communicatie (OC). Als niet, nauwelijks of zeer moeilijk verstaanbaar spreken samengaat met andere stoornissen, dan werpt dat ernstige beperkingen op binnen tal van ontwikkelgebieden. De masterclass biedt achtergrondinformatie en inzichten in de werkwijze, met praktijkvoorbeelden aan de hand van casuïstiek. Nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar technisch en begrijpend lezen bij leerlingen met verstandelijke en doof-verstandelijke beperkingen worden meegenomen.

KLINC is een vroeg- en voorschools educatief programma voor kinderen van 3 tot 12 jaar die moeite hebben met praten en communiceren door EMB en werkt vanuit 'ankergestuurde instructie'. Loes Luijten, behandelcoördinator KLINC: "Er zijn verschillende ankers ontwikkeld voor het bereiken van ontwikkelingsdoelen. Zo is het anker Bouwen gericht op actief bezig zijn en het anker Familie is gericht op wie ben ik, wie staan er om me heen, hoe ziet mijn huis er uit en hoe ziet mijn lijf er uit. "
In het KLINC programma is de behandeling en ondersteuning van het kind, de ouders en het netwerk van het kind gericht op de toeleiding naar een passende vorm van onderwijs en het gebeurt binnen een groep van maximaal zes kinderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC).
Wij organiseren onze diensten aanvullend aan en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Geplaatst in:

Contactpersoon:
Maya Thieme, Team Marketing en communicatie| 06 1115 8577 | mayathieme@stichtingmilo.nl

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie

plaats:
Schijndel

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234