Zeeuwse herbevolking met honderdduizenden palingen

Wageningen, 11 april 2016 - In Zeeland worden aanstaande vrijdag ruim 350.000 jonge palingen (glasaal) uitgezet in de Nederlandse natuur. Met deze herbevolking wordt een flinke impuls gegeven aan de palingstand in Zeeland. Stichting DUPAN nodigt u uit om bij het uitzetten van de palingen op 15 april in Wolphaartsdijk, Zeeland aanwezig te zijn.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Vanaf 2010 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien. Slechte weersomstandigheden in 2015 brachten minder jonge palingen aan de kusten, maar in het seizoen 2015 - 2016 zijn de glasalen weer in enorme aantallen aangetroffen. Verwacht wordt dat er in 2016 2 tot 3 maal zoveel jonge palingen uitgezet gaan worden in vergelijk met vorig jaar.
De uitzet van de jonge palingen is op vrijdag 15 april, om 10:00 uur, in Wolphaartsdijk, aan het Veersemeer in Zeeland (gemeente Goes, Zuid-Beverland).
De paling wordt uitgezet door Zeeuwse beroepsvissers. Er wordt ruim 100 kilo glasaal uitgezet in Zeeland. Dat zijn ongeveer 350.000 jonge palingen.
10:00 uur Aankomst vrachtwagen
10:15 uur Uitladen deel glasaal
10:45 uur Uitzet van een deel van de glasaal vanaf een visserskotter (meevaren is mogelijk)
12:00 uur Einde programma
Adres: Restaurant De Meerkoet, Adres: Schelphoek 3, 4471 NP Wolphaartsdijk

Naast de Zeeuwse wateren werden er dit voorjaar ook jonge palingen uitgezet in Friesland. De aantallen zijn dusdanig groot dat in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheden voor herbevolking worden bereikt (meer uitzetten is niet mogelijk). Deze gebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Daarmee wordt beantwoord aan recente wetenschappelijke inzichten, dat herbevolking werkt als het in zeer grote aantallen gebeurt. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit dit uitzetgebied vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.
De glasaaltjes zijn afkomstig uit Frankrijk. In Wolphaartsdijk wordt de glasaal uitgeladen, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens gedistribueerd onder de beroepsvissers, die de paling vervolgens op verschillende locaties uitzetten, waaronder ook op deze locatie aan het Veerse Meer. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wat kunt u verwachten?
- Honderdduizend glasaaltjes (jonge palingen) zijn van dichtbij te zien
- Uitzet van de glasaaltjes vanaf een kotter, meevaren is mogelijk
- Informatie over het natuurbeheer voor paling in Nederland
- Woordvoerders DUPAN, waar onder Jaap Geleijnse, voorzitter Combinatie van Beroepsvissers

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.
Het project wordt medegefinancierd door het Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.
DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds(r). Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. Van maart tot en met juni zijn diverse uitzetprojecten van glas- en pootaal gepland.

Wilt u de uitzet op 15 april bijwonen, of wilt u meer informatie, meld u dan aan, of neem contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl of
tel. 06 539 539 59.  

DUPAN

plaats:
Wolphaartsdijk

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234