Pilot LNG bunkeren in Vlissingse haven

Op maandag 11 april vond in de haven van Vlissingen de succesvolle start van de pilot plaats om Liquefied Natural Gas (LNG) te bunkeren via de Truck to Ship methode. Het bunkeren van deze duurzame scheepsbrandstof draagt bij aan de doelstelling van het havenbedrijf Zeeland Seaports om de totale emissie uitstoot te verlagen.

De start van de pilot vond plaats aan de Dwarskade in de Kaloothaven van Vlissingen, waarbij LNG werd getankt vanuit een vrachtwagen op de kade. Aan de hand van de pilot, die tot het eind van het jaar duurt, zal Zeeland Seaports beslissen of er structureel LNG gebunkerd kan worden in de Zeeuwse haven.

Het bunkeren van LNG zal de nautische aantrekkelijkheid van de Zeeuwse havens vergroten en de uitstoot van CO2 en stikstof aanzienlijk beperken. Beide aspecten staan ook vermeld in het Strategisch Masterplan van Zeeland Seaports dat onlangs werd gepresenteerd. Hierin geeft het havenbedrijf te kennen dat het uiterlijk in 2020 voorzieningen of oplossingen voor LNG bunkering wil realiseren en een belangrijke speler wil worden in de LNG-keten.

In oktober 2015 benaderde rederij Chemgas het havenbedrijf, om samen de mogelijkheden voor bunkeren van LNG via de Truck to Ship methode in de Zeeuwse havens te onderzoeken. Hieruit is het plan 'Pilot LNG bunkeren Truck to Ship' voortgekomen, in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de Veiligheidsregio Zeeland. Het is uniek dat de pilot zo snel al wordt uitgevoerd en is mede mogelijk door een goede samenwerking en korte lijnen met betrokken partijen.

Voordat de LNG, in het Nederlands vloeibaar aardgas genoemd, gebunkerd kan worden, wordt het eerst vloeibaar gemaakt door het te koelen tot -162 °C. Bij deze temperatuur en atmosferische druk condenseert het gas tot een vloeistof, hierdoor neemt LNG 600 keer minder volume in dan gasvormig aardgas en kan het gas makkelijker getransporteerd en opgeslagen worden.

Over Zeeland Seaports
Als havenbedrijf beheert, exploiteert en ontwikkelt Zeeland Seaports de zeehavens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen. Samen vormen ze één havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa met een gunstige toegang vanaf de monding van de Westerschelde en met zeer goede achterlandverbindingen. De vele industriële en logistieke bedrijven in het havengebied zorgen er voor dat Zeeland Seaports op basis van overslag de derde zeehaven van Nederland is.

Geplaatst in:

Op aanvraag meer foto's beschikbaar.

Zeeland Seaports

plaats:
Vlissingen en Terneuzen
website:
http://www.zeelandseaports.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234