Delegatie Europees Parlement bij TK conferentie EU buitenlands beleid

Een delegatie van 15 leden van het Europees Parlement nam deze week deel aan de interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid in de Nederlandse Tweede Kamer. Sinds 2012 komen via deze conferenties iedere zes maanden leden van het Europees Parlement en leden van nationale parlementen uit de lidstaten van de EU samen. De conferentie wordt steeds georganiseerd door het land dat op dat moment EU voorzitter is.

Tijdens de conferentie werden gemeenschappelijke conclusies aangenomen over het belang van het versterken van Europese defensie en capaciteit voor snelle respons, samenwerking tussen de EU en derde landen en een gezamenlijke Europese benadering van de migratiecrisis. Sprekers tijdens de conferentie waren o.a. de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Bert Koenders, defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert en plaatsvervangend secretaris generaal van de NAVO Alexander Vershbow.

"Er is de laatste decennia veel gesproken over het samen optrekken om de veiligheid van Europese burgers te garanderen, maar al deze plechtige verklaringen hebben zelden geleid tot daadwerkelijke actie", aldus de voorzitter van de commissie Buitenlandse zaken van het Europees Parlement, de Duitser Elmar Brok. "Het is nu meer dan ooit tijd om op te treden. We kunnen niet meer blijven praten zonder dat daar iets concreets uitkomt. Onze bevolking verwacht geloofwaardige resultaten , ik denk dat het nu tijd is om te leveren. We bevinden ons in een mondiale oorlog en de scheidslijn tussen interne en externe veiligheid vervaagt steeds meer. Ik denk dat de gesprekken die we de afgelopen dagen gevoerd hebben met onze collega's van nationale parlementen geleid hebben tot grote overeenstemming op dit onderwerp."

Op de laatste dag van de conferentie sprak premier Rutte de deelnemers toe. Hij behandelde in zijn toespraak ook het recente referendum in Nederland over het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne en de gesprekken die de Nederlandse regering daar de komende tijd over zal voeren met Europese partners. Parlementslid Brok benadrukte zijn steun voor ratificatie van het verdrag en sprak de hoop uit om snel tot een oplossing te komen.

De delegatie van het Europees Parlement bestond uit de volgende leden: Elmar BROK (EPP, DE) (voorzitter), Michael GAHLER (EPP, DE), Arnaud DANJEAN (EPP, FR), Michèle ALLIOT-MARIE (EPP, FR), Sandra KALNIETE (EPP, LV), Richard HOWITT (S&D, UK), Ioan Mircea PASCU (S&D, RO), Ana GOMES (S&D, PT), Arne LIETZ (S&D, DE), Kati PIRI (S&D, NL), Bodil VALERO (Greens/EFA, SE), Hans VAN BAALEN (ALDE, NL), Angel DZHAMBAZKI (ECR, BG), Sabine LÖSING (GUE/NGL, DE).

Europees Parlement Den Haag

plaats:
Den Haag
website:
http://www.europeesparlement.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234