Informatie-overkill vraagt om inzet professional organizers

De Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers brengt met haar leden op vrijdag 8 april a.s. een bezoek aan IBM, die marktleider is in 'the new way to work'. Het werkbezoek is bedoeld om haar leden bij te scholen over de laatste inzichten op het gebied van 'digitaal samenwerken' een heel actueel thema in een tijd waarin werknemers gebukt gaan onder informatie-overkill en daardoor dreigen uit te vallen. Leden van de NBPO bieden hulp en begeleiding om o.a. uitval als gevolg van informatiestress te voorkomen en weer met meer overzicht, rust en plezier te kunnen werken."

Dagelijks komt er, via diverse media, een grote hoeveelheid informatie op ons af. Werknemers worstelen met het op de juiste manier archiveren van informatie en bestanden. Het niet terug kunnen vinden van informatie en de tijd die gepaard gaat met lang zoeken, zijn grote irritatiebronnen - en kostenverspillers - op de werkvloer. Nog niet eerder in onze geschiedenis was de verspreiding van informatie, berichten, documenten of nieuws zo gemakkelijk als nu. We worden dagelijks overspoeld door informatie via e-mail, het internet en de sociale media. Die overvloedige informatiestromen zijn nauwelijks bij te houden met als gevolg (info)stress. En structurele infostress kan tot verzuim leiden.

Structuur
Medewerkers staan voor de ingewikkelde taak alle informatiestromen z.s.m. te schiften op relevantie en urgentie. Daarnaast moeten zij de hele dag door beslissen hoe en waar zij deze informatie organiseren, zodat ze deze later nog kunnen terugvinden. En dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Het gebrek aan overzicht en de dringende behoefte om zaken anders te structureren en te organiseren kan voor medewerkers, die al door stress geplaagd worden, de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Anke Algera, voorzitter van de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers): "Werkgevers verwachten dat iedereen zijn werk wel kan organiseren, maar niet iedereen heeft voldoende kennis en vaardigheden op zak om structuur te scheppen in een overvolle mailbox of de baas te worden over de waan van de dag. En niet iedereen heeft de discipline of de ruimte om in privé-tijd de rust te nemen die noodzakelijk is om te herstellen van de inspanningen op het werk."


Vaardigheden
Bij die vaardigheden gaat het om praktische zaken zoals mailbeheer en archiefbeheer. Over deze zaken worden de Professional Organizers van de NBPO bijgeschoold door IBM die marktleider is in 'the new way to work'. De laatste ontwikkelingen op het gebied van digitaal samenwerken, communiceren en archiveren worden gedeeld. Hierdoor kunnen Professional Organizers ook de moderne kantoormens coachen in vaardigheden om de hedendaagse informatiestromen de baas te worden en te blijven. Met minder werkstress, lagere kosten en minder ziekteverzuim tot gevolg.

De NBPO is de Nederlandse beroepsvereniging van professionals organizers die actief zijn op zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jantina van Beers, bestuurslid pr en communicatie via 06-21177883 of via pr@nbpo.nl.

NBPO Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers

plaats:
Tilburg

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234