Silverbrains: Kennis & Innovatieplatform om 50+ plussers gelukkiger te maken

Maastricht, 6 april 2016

Silverbrains is een platform waar bedrijven, instellingen en overheden elkaar ontmoeten, zowel in fysieke als in digitale zin. Het platform is er op gericht (internationale) kennis uit te wisselen en met elkaar samen te werken om nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen te ontwikkelen voor 50 plussers.

Waarom Silverbrains ?
De drie belangrijkste redenen om Silverbrains op te richten, zijn:
1. Er komen steeds meer ouderen. In 2020 zal de helft van het aantal volwassen in Nederland 50 jaar of ouder zijn. Hoe zal de samenleving er dan uitzien en functioneren?
2. Er is nog weinig bekend over de specifieke wensen en behoeften van 50 plussers. In de praktijk richten nog weinig bedrijven buiten de zorgsector zich op deze groep. Er is nog geen goed inzicht in hun lifestyle.
3. Nog te veel jonge(re) technici, marketeers en communicatiedeskundigen richten zich zowel technologisch als communicatief vanuit hun eigen belevingswereld op de 50 plussers. Mede daardoor mislukken nogal wat nieuwe producten voor de 50 plussers.

Silverbrains richt zich op alle lifestyle activiteiten die de 50 plusser consument gelukkig(er) maken en houden. Dus ook o.a.: wonen, zorg, financiën, toerisme, sociale contacten etc. Vooralsnog richt Silverbrains zich vooral op bedrijven, instellingen en overheden in Nederland.

Silverbrains heeft onder andere vastgesteld dat er onder de 50+ -ers nog veel verborgen irritaties en potentiële oplossingen leven die de 50+- ers voor zich houden. Het Silverbrainspanel inventariseert de verborgen irritaties en oplossingen bij de 50+ -ers, bedenkt hiervoor i.s.m. partners nieuwe concepten die samen met de 50+ -ers verder worden uitontwikkeld.

Silverbrains heeft Edse Dantuma (Sectoreconoom Zorg & Public Sector ING) uitgenodigd om zijn onlangs verschenen studie "Marktkansen in wonen en zorg - Dienstverlening voor de nieuwe oudere" nader toe te lichten. De oudere van morgen is niet die van vandaag. Voor innovatieve dienstverleners ligt er een enorme markt in het verschiet.

Dit initiatief wordt op 7 april toegelicht tussen 15:00 en 17:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van de School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, Tongersestraat 53, Maastricht. Ontvangst vanaf 14.30 uur . Beperkt aantal plaatsen (vol = vol). Belangstellenden kunnen zich per email (info@silverbrains.com) melden.

Silverbrains is een initiatief van prof dr Hans Kasper (Etil en Universiteit Maastricht), Jim Krijnen (Brand New Directions) en drs. Cor Pooters (tot 1/1/2016 directeur Branches & Trends).

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Jim Krijnen
Email : jim@silverbrains.com
Mobile: : 06 -10948338

Silverbrains

plaats:
Maastricht
website:
http://www.silverbrains.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234